Vlada Federacije BiH odobrila je raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 434.547,61 maraka uplaćenih u budžet FBiH u 2018. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Ta sredstva namijenjena su za finansiranje programa i projekata iz oblasti zdravstva za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih, te za organizovanje i promociju dobrovoljnog darivanja krvi.

Na javni poziv, objavljen 3.3.2019. godine, stiglo je 87 prijava, od kojih je Komisija za ocjenu apliciranih projekata u razmatranje uzela 52, a na osnovu bodovanja sačinjena je rang-lista na kojoj se nalaze 32 korisnika.

U roku od 30 dana Federalno ministarstvo zdravstva zaključiće pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava, koji će sadržavati i odredbu o obavezi korisnika da najkasnije do 31. 12. 2019. godine dostave izvještaje o njihovom namjenskom utrošku.

Federalna vlada je donijela odluke na osnovu kojih su lokalni putevi Zenica – Arnauti – Ribnica – Donji Kakanj (spoj s regionalnim putem R-466) i Alibegovački most – Šivša – Mlinište – Lovački dom – Bejići – Ularice – Šumski dvor – Makljenovac – Vila (spoj s magistralnim putem M-17) rasvrstani u regionalne puteve.

Vlada je usvojila izvještaj o izvršenju budžeta FBiH za prvih devet mjeseci 2019. godine, u kojem je navedeno da su prihodi, primici i finansiranje iznosili 1.738,6 miliona maraka, što je 64 odsto planiranog. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, riječ je o povećanju za jedanaest odsto ili za 167,5 miliona maraka.

Porast je nastao zbog povrata kapitalnog transfera od 150,2 miliona maraka, nakon što je odlukom Vlade FBiH od 31. 7. 2019 godine zatvoren namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata koji je bio van Jedinstvenog računa trezora.

Prihvaćena je informacija o kreditu EBRD-a za realizaciju projekta energetske učinkovitosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo, kao osnove za vođenje pregovora, te podržana inicijativa da kreditnim zaduženjem bude osigurano 8.000.000 evra za realizaciju tog projekta. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju je Kanton Sarajevo.

Usvojivši informaciju o planiranju, odobravanju i raspodjeli budžetskih sredstava za kazneno-popravne zavode, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo finansija da svakom KPZ-u i Odgojno-popravnom zavodu Orašje dodijeli status budžetskog korisnika.