Sastanak nove šefice misije OSCE-a, Kathleen Kavalec sa članovima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća zatvoren je za javnost, uz obrazloženje da nije dio sjednice.

Ovo je nastupna posjeta Kavalec, nakon što je OSCE sačinio nekoliko izvještaja o stanju u pravosuđu u Bosni i Hercegovini, s akcentom na procesuiranje predmeta korupcije, organizovanog kriminala i ratnih zločina.

U izvještajima se navodi da nema mnogo napretka u radu pravosuđa u BiH, da je mali procenat osuđujućih presuda, da se loše izvode dokazi, da padaju optužnice, te da nema usklađivanja zakonodavstva na svim nivoima. OSCE je dao preporuke i VSTV-u, o kojima bi trebalo da bude riječi na današnjem sastanku.

Na predloženom dnevnom redu drugog dana zasjedanja VSTV-a, između ostalog, nalazi se Informacija o mišljenju Stalne komisije za efikasnost i kvalitet sudova u pogledu preporuka iz izvještaja OSCE-a i USAID-a o temi – korupcija i organizovani kriminal.