Direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović izjavio je danas u Sarajevu da bi na proljeće u Briselu mogla da bude pokrenuta nova priča u vezi sa početkom pregovora za članstvo u EU sa zemljama regiona, u kojoj bi se možda mogla naći i BiH.

Obraćajući se novinarima nakon četvrtog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH, Dilberović je naglasio da bi BiH do proljeća trebala da ima određene pozitivne pomake u kontekstu akcionog plana za realizaciju 115 prioriteta iz analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je sastavni dio mišljenja ove komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Dilberović je naglasio da je ukidanjem smrtne kazne u Republici Srpskoj ispunjen i jedan od 14 ključnih prioriteta koje BiH treba da ispuni kako bi dobila preporuku za otvaranje pregovora o pridruživanju EU.

On se nada da će realizacijom postupka za izradu plana integrisanja, koji je pokrenut u okviru mehanizma koordinacije, biti ispunjen još jedan tih 14 prioriteta.

Govoreći o potpunom izvršenju 14 ključnih prioriteta, Dilberović je ocijenio da su to mjere koje će dugo biti rješavane, ali da 115 prioriteta iz analitičkog mišljenja mora biti realizovano tokom naredne godine.

On je dodao da je akcioni plan za realizaciju već na snazi i da institucije BiH rade u skladu sa 691 mjerom, ističući da se o 38 mjera u okviru mehanizma koordinacije raspravlja u kontekstu nadležnosti, a ne sadržaja mjere, te da ne postoji nikakav spor u njihovom izvršenju i potrebi.

Dilberović je naveo da je na današnjem sastanku bilo riječi o revidiranoj strategiji, djelovanju Ministarstva pravde, kao i o regionalnoj saradnji u kontekstu procesuiranja ratnih zločina.

Današnjim sastankom kopredsjedavala je šef Odjeljenja za Albaniju i BiH u Opštoj upravi Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Mihela Matuela.

Odbor za stabilizaciju i pridruživanje jedno je od zajedničkih tijela EU i BiH uspostavljenih u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, s ciljem praćenja njegovog sprovođenja.