Aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini potvrđuje da proračun nije u fokusu interesovanja, jer taj veoma važan dokument nije usvojen ni za ovu godinu, iako je do sada trebao biti završen i nacrt proračuna za iduću, istakao je ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda.

O ovoj temi, Bevanda je razgovarao sa šefom Misije Međunarodnog monetarnog fonda za BiH Martinom Petrijem, te je tom prilikom naglašeno da se za proračun interesuje samo Ministarstvo finansija i trezora.

” Ovdje imamo situaciju da nije zasjedalo Fiskalno vijeće BiH, koje mora da usvoji Globalni fiskalni okvir, a ni iz Predsjedništva BiH još nam nije dostavljen proračunski zahtjev za 2020. Očito proračunom se bavi samo Ministarstvo finansija i trezora BiH zbog čega smo i urgirali da se sastane Fiskalno vijeće BiH”, rekao je Bevanda.

Na sastanku je konstatovano da je na snazi privremeno finansiranje i da to ne može biti korak ka novom aranžmanu s MMF-om, niti nastavkom postojećeg, jer se očekuje usvajanje proračuna i sprovođenje reformi preuzetih na temelju Pisma namjere koje su predstavnici vlasti u BiH potpisali.

Naglašeno je da je formiranje i funkcionisanje vlasti i dalje prioritetna tema u BiH, ali i preduslov da se nastavi sprovođenje reformi planiranih kroz aranžman s MMF-om i drugim finansijskim institucijama sa kojima BiH ima kreditne ugovore za koje nije okončana procedura ratifikacije u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Do sada su u okviru proširenog aranžmana između BiH i MMF-a na račune entiteta uplaćene dvije tranše od oko 150 milijuna KM po tranši, a ukupna vrijednost kreditnog programa, koji je stopiran u junu 2018., iznosi oko 1,1 milijardu KM.