Bosna i Hercegovina i dalje neće biti predstavljena u Parlamentarnoj skupštini Vjeća Evrope (PSVE), ukoliko do januara naredne godine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne imenuje novu delegaciju.

Prema pravilima Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, ne postoji nikakva mogućnost da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine preda spisak nove državne delegacije do januara 2020. godine, kada sve delegacije moraju predati nove akreditive.

Ovo također znači da, ukoliko Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne preda akreditive do početka januarske sjednice Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, 27. januara 2020. godine, ona neće biti predstavljena u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope još daljnjih godinu dana.

Kada su upitanju posljedice, iz Vijeća Evrope pojašnjavaju da neme primjene nekih “sankcija” u takvoj situaciji. Podsjećaju na saopćenje dvojice suizvjestitelja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu koji su, između ostalog, naveli da je “odsustvo parlamentarne delegacije Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope veoma loš signal o sposobnosti vaše zemlje da poštuje svoje obaveze na polju demokratije, vladavine prava i ljudskih prava”.

Bosna i Hercegovina je postala jedina od 47 država članica Vijeća Europe koja nema svoju delegaciju u Parlamentarnoj skupštini ove organizacije, budući da zbog blokade rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nakon Općih izbora prošle godine, nisu formirane parlamentarne delegacije.