Kamp “Vučjak” u kojem trenutno boravi oko hiljadu migranata, mora biti zatvoren – jasan je stav Kancelarije Evropske unije. Uz ovo, za BHRT su rekli i da centar u selu Lipa trenutno ne može biti odgovor.

Medijske navode da će u narednih sedam dana doći do zatvaranja kampa “Vučjak” iz kojeg bi migranti bili prebačeni u “Biru” i “Miral”, gradonačelnik Šuhret Fazlić je demantovao, jer to može biti tek nakon obezbjeđenja nove lokacije izvan Unsko-sanskog kantona.

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ističe da bi to moglo biti tokom dva-tri dana.

Prebacivanje migranata s “Vučjaka” na nove dvije lokacije van Unsko-sanskog kantona moglo bi biti za 20-ak dana, ali ne u “Biru” i “Miral” već na nove dvije lokacije van Unsko-sanskog kantona.

“Nema nikakve opcije niti ima kapaciteta da se migranti s ‘Vučjaka’ prebacuju u ‘Biru’ i ‘Miral’. Mi smo blizu jednog rješenja, a to je da uspostavimo dva prihvatna centra izvan Unsko-sanskog kantona i naš je prioritet što prije zatvoriti taj divlji kamp na ‘Vučjaku'”, rekao je Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona, izjavila je da je dogovor bio da migranti s ‘Vučjaka’ prelaze u kampove van Unsko-sanskog kantona.

Zatvaranje ‘Vučjaka’ bez adekvatnog drugog rješenja dovelo bi do velikog problema u Bihaću, naglašava gradonačelnik Bihaća. Bez obzira na zahtjeve Evropske unije, ‘Vučjak’ mora ostati sve dok se ne nađe druga lokacija gdje mogu biti migranti.

“Bihać se mora rasteretiti, migranti se mogu sa ‘Vučjaka’ izmiještati jedino u novootvorene lokacije unutar države Bosne i Hercegovine”, ističe gradonačelnik Bihaća, Šuhret Fazlić.

Ako bi se zatvorio “Vučjak”, bez adekvatnog zamjenskog rješenja na ulicama Bihaća našlo bi se oko 1.000 migranata koji trenutno borave u ovom kampu. Dogovor o zatvaranju “Vučjaka” temelji se na pronalasku novih lokacija za migrante iz “Vučjaka”, isključivo van Unsko-sanskog kantona.