Proces proširenja na Zapadni Balkan će u narednih pet godina morati da bude održiv i ubrzan, zasnovan na procjeni spremnosti na objektivnim kriterijumima za svaku pojedinačnu zemlju, navela je Ursula Fon der Lejen, novoimenovani predsjednik Evropske komisije, u pismu Oliveru Varhejiju, novoimenovanom komesaru za proširenje.

U pismu upućenom 7. novembra navodi se da Evropska komisija proces proširenja mora održati kredibilnim. Der Lejen je istakla da će i njena komisija stajati iza prijedloga sadašnje komisije da se Sjevernoj Makedoniji i Albaniji dozvoli početak pregovora.

Ona je navela da je evropska perspektiva za zapadni Balkan pomogla da se prevaziđu istorijske podjele i pokrenu suštinske političke i ekonomske reforme, kao i da je spoljni uticaj u regionu značajno porastao.

“Vi bi trebalo da radite na ubrzavanju strukturalnih i institucionalnih reformi, sa snažnim fokusom na temelje vladavine prava, ekonomski razvoj i reformu javne administracije. Očekujem da podržite sve napore u borbi protiv korupcije u cijelom regionu i sve napore za dobrosusjedske odnose i rješavanje međusobnih sporova”, napisala je Fon der Lejenova u pismu Varhejiju.

Od svih komesara, kako je navela, očekuje najviši nivo transparentnosti i etičkog rada.

“Ne smije biti prostora sumnjama u naše ponašanje i integritet. Kodeks ponašanja za komesare mora da postavi standarde i pravila koja se moraju poštovati. Vaša dužnost je da trošenje novca s kojim ćete raspolagati bude na korist poreskih obveznika i da slijedi principe odgovornog finansijskog postupanja”, naglasila je Ursula Fon der Lejen.

Takođe je istakla da očekuje odgovorno korištenje instrumenata pretpristupne pomoći, kreativan i inovativan pristup pri njihovom korištenju, kao i podršku korištenju javno-privatnog partnerstva u njihovoj realizaciji, bez detaljnijeg objašnjenja na šta se ovo konkretno odnosi.

“U konsultacijama s visokim predstavnikom za spoljne poslove i potpredsjednikom Komisije postaraćete se da koordinišete Vaše aktivnosti s Evropskom ekonomskom zonom. Predstavljaćete komisiju u Savjetu Evropske unije za spoljne poslove i koordiniraćete prisustvovanje drugih članova Evropske komisije, u skladu sa potrebama”, rekla je ona, uz napomenu da će Varheji slijediti uputstva Jozefa Borela, visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove, koji će mu pružiti podršku u njegovom poslu.