Grad Bijeljina godinama ima problem s nedostatkom obilježenih parking mjesta. U gradu s više od 100 tisuća stanovnika i oko 50 tisuća registriranih automobila, postoji samo 855 obilježenih parking mjesta. To bi uskoro moglo da se promijeni, jer nadležni najavljuju izgradnju javne garaže.

Na prostoru na kom se trenutno nalazi Autobuska stanica u Bijeljini uskoro bi trebalo da nikne prva javna garaža u ovom gradu, najavljuju nadležni. Naime, odlukom o izgradnji nove Autobuske stanice i izmještanju postojeće, ovaj prostor biće oslobođen za tu namjenu.

PREDRAG PETRIČEVIĆ, Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove, Bijeljina

“Na snazi je regulacioni plan zone centar i ima predviđen određeni sadržaj… u pitanju je poslovni objekat sa parking garažom”

Kada će to biti urađeno, nije precizirano, a ranije je za potrebe izgradnje javne garaže izvršena eksproprijacija zemljišta na još jednoj lokaciji.

DRAGAN VASIĆ, Služba za upravljanje javnim parkiralištima

Po regulacionom planu predviđena je izgradnja javne garaže u ulici 27. Marta gdje bi se znatno povećao broj parking mjesta, tako da bi vozačima olakšalo”

Kako je najavljeno garaža će imati četiri etaže i stalnu betonsku konstrukciju.Dok se to ne desi, Bijeljinci i gosti sa strane se snalaze sa 855 obilježenih parking mjesta u dvije zone.

DRAGAN VASIĆ, Služba za upravljanje javnim parkiralištima

“To jeste da se vrijeme parkiranja ograniči. To je u nekoj fazi kada bi se proširenje parking kada bi se ostvarilo u širem centru grada, u užem bi se uvela nulta zona, kako bi se uži centar rasteretio”

U cilju smanjenja gužve u samom centru nadležni razmišljaju o ideji uvođenja takozvane nulte zone što bi ograničilo vrijeme parkiranja, ali to je za sada, samo ideja.