Potpisan je Ugovor između Džender centra Federacije BiH i Udruženja poslovnih žena u BiH o dodjeli sredstava za provođenje projekta “Osnažene žene za snažne zajednice” što predstavlja podršku razvoju preduzetništva žena u Federaciji BiH.

Udruga poslovnih žena BiH je nastavak uspješnog rada Udruge poduzetnica BiH “One” koje je nastalo zbog potrebe ukazivanja na važnost uloge žena poduzetnica, a ovaj projekt to ponovno naglašava.

AIDA ZUBČEVIĆ, predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH

Žene ulgavnom imaju mikro i mala poduzeća ili su to obrti gdje se one samozapošljavaju. na rez Pravit ćemo savjetodavne klubove zajedno sa lokalnom vlašću u kojima bi se žene sastajale i mijenjale. Vrlo često jedna drugoj mogu pomoći da riješe problem.

ANA VUKOVIĆ, direktorica Džender centra FBiH

Svjesni smo toga da se jako malo, skoro nikako ne govori o ženskom poduzetništvu, a sjetite se da skoro pola populacije BiH su žene. na rez Gender centar već dugo vremena radi na ekonomskom osnaživanju žena.

Projekt će biti financiran iz Financijskog mehanizma za implementaciju Džender akcijskog plana BiH. Podržalo ga je federalno Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Dokaz je to za stavljanje na snagu implementacije akcijskog plana za žene poduzetnice.

AMIR ZUKIĆ, ministar razvoja, poduzetništva i obrta

Јеdan strašan napredak je ostvaren, prije svega, na izboru i obrazovanosti žena, zatim i pojačan interes žena za uključivaje u poduzetništvo a to sve ima za posljedicu smanjivanje jaza između žena poduzetnica i muškaraca poduzetnika.

Da je vrlo važno osnaživanje žena u poduzetništvu pokazuju upravo one žene koje su na tom polju ostvarile uspjeh.

ADISA BINAKAJ, poduzetnica

Godinu dana radim na ovom projektu, gdje su mi žene iz Udruženja poduzetništva pomogle da svoju ideju, svoju ljubav, zanat, ono što ja volim, pretvorim u biznis.

Uz pomoć donatorskih sredstava, Udruženje poslovnih žena u BIH realizirat će ovaj projekt u šest općina FBiH u suradnji s lokalnim vlastima, a rezultat koji se očekuje je stvaranje modela sustavne podrške koja se ogleda u stručnoj pomoći obrazovanju, stvaranju novih poduzetnica i stvaranju novih poslovnih subjekata.