Stopa nezaposlenosti mladih u Srbiji dvostruko je veća od opšte stope nezaposlenosti i iznosi 22 odsto, zbog čega država intenzivno primjenjuje niz podsticaja i subvencija kako bi smanjili tu nezaposlenost, izjavio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Djordjević. On je na “Samitu mladih 2019” u Beogradu istakao da je država u posljednjih godinu dana uz pomoć raznih mjera smanjila tu stopu za tri procentna poena, ali je ocijenio da to još uvijek nije dovoljno.

Ponovio je i da će Nacrt strategije za upravljanje ekonomskim migracijama za period 2021. do 2027. godine Vlada Srbije usvojiti do kraja januara 2020. godine, poslije toga će se uraditi akcioni plan.

“Jedan od ciljeva je da se pronadje način da se spriječe dalja iseljavanja mladih iz zemlje, ali i da se oni koji su već otišli vrate, odnosno da se u Srbiju možda privuku i mladi iz drugih zemalja”, kazao je Djordjević.

Najavio i da je naredne godine za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i stručnu praksu iz budžeta namijenjeno 37 miliona evra.

Predstavnica Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Ivana Božić kazala je da postoje mjere koje su ciljano napravljene za mlade do 30 godina, kao posebno osjetljiva kategorija kojoj treba prilagoditi mjere, kako onima obrazovanima, koji imaju kvalifikacije, tako i onima bez kvalifikacija.

Božić je navela da se primjenjuju mjere stručnog osposobljavanja i to kroz program pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem, a olakšice su imali i mladi sa invaliditetom i mladi Romi.

Dodala je da je bio aktivan i pripravnički program za nezaposlene sa srednjim stručnim obrazovanjem.