Stara Evropska komisija odlazi, nova dolazi. Koji su rezultati dosadašnje, a šta se može očekivati od nove? Albanija poslije zemljotresa.
Lokalni izbori u Hong Kongu ozbiljno upozorenje Pekingu.
Rumunija dobila starog/novog predsjednika.