Vlada Crne Gore je, u saradnji sa Evropskom unijom i drugim međunarodnim partnerima, u protekle dvije godine uložila više od milion eura za nabavku opreme i jačanje kapaciteta Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Ministar poljoprivrede Crne Gore, Milutin Simović je tokom posjete ovom zavodu rekao da se radi o važnoj i kredibilnoj instituciji.

“Sa pravom možemo reći da Crna Gora u ovom trenutku ima Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju koji je po opremljenosti daleko iznad nivoa zemalja regiona, a jednako opremljen kao mnoge slične evropske institucije“, kazao je Simović.

On je kazao da je nova oprema obezbijeđena iz sredstava IPA projekta, Globalnog fonda za životnu sredinu i Specijalnog fonda za klimatske promjene.

Simović je rekao da zaposleni u zavodu znanjem i iskustvom predstavljaju ključni potencijal te institucije.

“Nastavićemo da pomažemo, jer je naš cilj da, ne samo usaglašavamo zakonodavstvo sa evropskim u oblasti voda, nego da ga kvalitetno implementiramo“, kazao je Simović i podsjetio da se u ovoj godini nastavlja sa novim IPA projektom vrijednim 3,5 miliona eura, kroz koji će se dobiti planovi upravljanja poplavama, nastaviti sa novim istražnim bušotinama kako bi pratili nivo i kvalitet podzemnih voda, kao i projektima regulacije bujičnih rijeka”, dodao je Simović.

On je rekao da su zemljotresi, poplave, suše i požari prirodni hazardi koji sve češće traže odgovor.

“Da bi upravljali sa tim hazardima i imali pravovremene moguće informacije, u nekim segmentima i realno moguće preventivne akcije, za svaki odgovorni sistem, svaku odgovornu državu važna je ovakva institucija i kapaciteti koji stanuju u njoj“, smatra Simović.

Direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Luka Mitrović kazao je da su, zahvaljujući novcu iz projekata, povećali broj hidroloških stanica za 50 odsto, broj stanica za podzemne vode preko 100 odsto, da je prvi put omogućen puni monitoring podzemnih voda, povećan broj stanica za padavine koji daju važne podatke za najavu poplava i prognozu vremena.

On je kazao da Zavod sada ima jedinstven sistem od 203 lokacije na kojima se vrše mjerenja i odakle se automatski šalju podaci u računski centar.