Omladinski pokret “Revolt” iz Tuzle uvijek ima zanimljive kampanje čiji je cilj podići svijest građana o određenoj temi ili problemu, a ovoga puta je razmišljanje o temi prepušteno samim građanima.

Predsjednica “Revolta” Merisa Okanović izjavila da su ovom kampanjom željeli da ukažu na apsurd države u kojoj živimo, da se dotaknu obrazovanja, zdravstva, ali i aktuelnih tema poput Pazarića, dok je najaktuelniji problem odlazak mladih iz države.

“Ovom kampanjom smo željeli pokazati na konkretnim stvarima zašto mladi odlaze, pa smo parolom “Volim BiH, ali volim i uvezan radni staž u Njemačkoj” htjeli da ukažemo na glavne probleme zbog kojih mladi odlaze”, rekla je Okanovićeva.

Okanovićeva je dodala da mladi treba da ostanu u BiH, da bi pokazali da se sistem može promijeniti, bar na lokalnom nivou, a onda i šire.