Najavljene blokade računa Zavodu Pazarić neće biti. Ovo je za BHRT potvrđeno u Poreznoj upravi FBiH. Razlog je upravni postupak koji je u toku.

Prethodno je Vlada FBiH na sjednici prolongirala za sedam dana raspravu o imenovanju novog privremenog odbora kao i nadzornog odbora.

Podsjetim, na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, 22.11., na inicijativu ministra rada i socijalne politike Veska Drljače, smijenjeni su Upravni i Nadzorni odbor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Prije toga je zastupnica Naše stranke u Parlamentu FBiH Sabina Ćudić prezentirala detalje o tretmanu štićenika, a posebno djece u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Za četvrti decembra zakazana je i tematska sjednica o stanju u Zavodima za zbrinjavanje djece i odraslih s poteškoćama u razvoju, između ostalog i u Pazariću.