Neophodno je da Ministarstvo odbrane i Oružane snage dobiju razvojni budžet u idućoj godini i da budu povećane plate pripadnicima, ukazali su danas u Sarajevu zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Sead Jusić i načelnik Zajedničkog štaba general-pukovnik Senad Mašović.

Jusić je rekao da su aktivnosti Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH u ovoj godini realizovane na osnovu odluke o privremenom finansiranju kojom je na raspolaganju bilo 279.250.000 KM, za devet miliona manje u odnosu na planirani budžetski okvir od 288 miliona KM, zbog čega su bile neophodne neke restrikcije da bi bilo obezbijeđeno nesmetano funkcionisanje.

On je, na konferenciji za novinare povodom 1. decembra – Dana Oružanih snaga, naveo da, u skladu sa raspoloživim sredstvima, nije bilo moguće realizovati kapitalna ulaganja u Oružane snage osim višegodišnjih projekata koji su ranije planirani i za koje su obezbijeđena sredstva.

Jusić je, sumirajući rezultate iz ove godine, naglasio doprinos Oružanih snaga BiH u međunarodnim mirovnim operacijama u kojima je učestvovalo 1.589 vojnika, aktivnosti deminiranja, te aktivnosti na rješavanju pitanja viška naoružanja i municije u saradnji sa međunarodnim partnerima.

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general-pukovnik Senad Mašović rekao je da bi za izgradnju kredibilnih mogućnosti i jačanje ukupnih kapaciteta bilo neophodno napraviti značajan iskorak u davanju mogućnosti da Oružane snage BiH dobiju razvojni budžet.

“To će omogućiti da počne proces modernizacije Oružanih snaga i jačanje bezbjednosnog ambijenta i bolju prezentaciju BiH na međunarodnom planu”, naveo je Mašović.

On je, kada je riječ o edukovanju kadra u Oružanim snagama, istakao činjenicu da je 180 kandidata iz BiH upućeno na školovanje u akademije širom svijeta.

“Oni su najveća investicija u budućnost odbrambenog sistema”, naglasio je Mašović.

Zamjenik načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga general-major Gojko Knežević naveo je, u vezi sa dokumentom Program reformi BiH, da pripadnici Oružanih snaga moraju nastaviti intenzivan rad na izgradnji operativnih sposobnosti.

“Na nama je sa profesionalnog aspekta da se fokusiramo na taj dio. Pitanje prevazilazi ovaj operativni i dotiče politički nivo. Još ne znamo šta sadrži Program reformi koji će biti dostavljen i očekujemo da će vrhovna komanda Ministarstvu odbrane i Zajedničkom štabu dati zadatak po pitanju daljih aktivnosti”, rekao je Knežević.

Odgovarajući na pitanje o veličini Oružanih snaga BiH, Jusić i generali Mašović i Knežević jednoglasni su u tome da dokument Predsjedništva BiH Pregled odbrane iz 2016. godine predviđa Oružane snage sa 9.200 pripadnika i oko 1.000 civilnih lica.

“Sadašnja veličina, struktura i razmještaj Oružanih snaga jasno su definisani odlukom Predsjedništva BiH. Radimo kako je propisano od onih koji su nadležni da propišu veličinu Oružanih snaga”, rekao je general Mašović.

Generali Mašović i Knežević su ukazali da BiH ima manji broj pripadnika Oružanih snaga nego što podrazumijevaju međunarodni standardi.