Nije poznato kada će Federalna vlada imenovati novu upravu Zavoda Pazarić. Dok se čeka sjednica Federalnog parlamenta o ovoj temi, stiže upozorenje i iz Vijeća Evrope.

U ime 11 organizacija i udruženja roditelja djece sa poteškoćama i invaliditetom, Edo Čelebić iz Vijeća roditelja Zavoda “Mjedenica” u Federalni parlament predaje zahtjeve kojima se traži poboljšanje statusa djece s poteškoćama u svim ustanovama u Federaciji BiH. Traži se i hitno procesuiranje i kažnjavanje odgovornih za nehumani odnos prema štićenicima zavoda u Pazariću, te utvrđivanje stanja u ostalim zavodima na području ovog entiteta.

“Mi tražimo ne samo da se desi ovo što je bilo da se smijene upravni odbori, nego da se depolitizuju i da u tim upravnim i nadzornim odborima budu i roditelji”, kazao je Čelebić.

Na naš upit kada će biti imenovana nova uprava u Zvodu Pazarić, iz resornog ministarstva nismo dobili odgovor. U nevladinom sektoru koji zastupa i promoviše prava osoba sa poteškoćama u razvoju, podsjećaju vlasti da je sistem institucionalnog zbrinjavanja ovih osoba u Evropi izbačen prije 30 godina.

Na hitnost deinstitucionalizacije, podsjeća i komesarka Vijeća Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović. Ona u pismu, uoči sjednice parlamenta, podsjeća da su djeca smještena u institucije izolirana od društva i izložena riziku od nasilja i zlostavljanja.

Komesarka očekuje od Federalnog parlamenta i da pošalje jasnu poruku da se odmazda protiv zviždača, ili njihova viktimizacija neće tolerisati.