Prvi dan decembra obilježava se kao Svjetski dan svjesnosti o HIV-u, odnosno AIDS-u. Obilježavanje traje više od 30 godina na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije.

Cilj je podizanje svijesti o virusu i AIDS-u kao posljedici infekcije virusom, antivirusnoj terapiji, diskriminaciji oboljelih, a posebno o prevenciji. Procjenjuje se da je do sada u svijetu od infekcije HIV-om umrlo više od 32 miliona ljudi.

U Bosni i Hercegovini se ovaj dan obilježava uz brojne aktivnosti, a praćen je provođenjem kampanja kojima je cilj smanjiti broj zaraženih, a time i oboljelih u Bosni i Hercegovini.

Bosna i Hercegovina ubraja se u niskorizične zemlje, ali posljednih nekoliko godina povećava se broj oboljeljih. Dr Selma Azapagić, savjetnica za HIV u Zavodu za javno zdravlje Tuzlanskog kantona, ističe da je najbolji način prevencije – edukacija.

Iako je Bosna i Hercegovina zemlja sa malom incidencom (broj novoboljelih), to nam ne daje za pravo da umanjujemo značaj ovog svjetski javno zdravstvenog problema,- kažu stručnjaci iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Uzimajući u obzir sve veći broj turista koji posjećuju Bosnu i Hercegovinu, dolazak migranata i migrantsku krizu koja ima veliki utjecaj na zdravstveni standard u zemlji, te sve veći broj bh. građana koji putuju u zemlje sa visokim stopama zaraženih i oboljelih osoba, kao i sve češću i prisutniju upotrebu narkotika, posebno kod intravenskih ovisnika…koji ukazuju na problem i povećanje stope predostrožnosti od masovnije pojave HIV virusa u Bosni i Hercegovini.

Svjetska zdravstvena organizacija donijela je 2016. godine plan nazvan “pravilo 90-90-90”, po kojem je cilj Svjetske zdravstvene organizacije da do 2020. godine 90 posto zaraženih bude dijagnosticirano, 90 posto dijagnosticiranih uzima antivirusne lijekove, a da 90 posto liječenih ima nemjerljiv broj virusa HIV-a u organizmu.

HIV je i dalje jedno od bitnijih javno zdravstvenih pitanja, i procjenjuje se da je do sada u svijetu od infekcije HIV-om umrlo više od 32 miliona ljudi, a sa krajem 2018. godine procjenjuje se da je u svijetu više od 37 miliona zaraženih osoba HIV-om.

HIV je virus koji u organizmu čovjeka uništava imunološki sistem i uzrokuje hroničnu bolest AIDS, a jednini način da se zna je li neko zaražen je testiranje.

Testiranje na HIV se preporučuje svim osobama koje su stupale u spolni odnos sa nepoznatom ili sa većim brojem osoba, ako su se akcidentalno ili namjerno uboli na korištenu iglu, ako su u životu već ranije imali neku spolno prenosivu bolest. Bitno je znati da veliki broj ljudi zaraženih HIV-om godinama nemaju nikakve simptome bolesti.

Najčešća tri načina prenošenja virusa HIV su nezaštićenim spolnim odnosom sa zaraženom osobom, krvlju, te vertikalnim putem prijenosa, odnosno sa majke na dijete.