Ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov izjavio je danas da je energetika važan dio bilateralnih odnosa dvije zemlje, što se vidi i iz dnevnog reda prvog Radnog sastanka između Bosne i Hercegovine i Rusije, koji je organizovan u Spoljnotrgovinskoj komori BiH.

Dodao je da će, osim o isporukama gasa, biti razgovarano o saradnji u oblasti modernizacije termo i hidroeketrana, razvoju obnovljivih izvora energije, modernizaciji rudnika i drugim pitanjima od uzajamnog interesa.

“Smatram da ovakvo zasjedanje radne grupe odgovara našim zajedničkim interesima, zahvaljujem svim učesnicima koji su uložili trud u njeno formiranje i želim svima puno uspjeha u radu”, rekao je Ivancov.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović naveo je da će biti govora o traženju novih mogućnosti za saradnju dvije zemlje u energetskom sektoru, te o realizaciji obaveza Bosne i Hercegovine prema Rusiji za isporučeni gas u periodu 1992. – 1995.

Foto: Aida Fazlić/BHRT

“Takođe, očekujem da razgovaramo o odluci o kvalitetu tečnih naftnih goriva, gasifikaciji, saradnji u oblasti novih tehnologija u iskopavanju uglja, te o rekonstrukciji i nabavci opreme za postojeće termoelektrane u BiH”, istakao je Šarović.

Upitan o navodima o lošem poslovanju rafinerije nafte u Brodu, Šarović je rekao da bi interes cijele BiH trebao biti da ta rafinerija uspješno posluje i da bude glavni snabdijevač naftom bh. tržišta.

Osim toga, komentarišući nedavno spajanje gasovoda iz Azerbejdžana s Evropom, izjavio je da je to dobro za BiH, jer znači više izvora snabdijevanja gasom, što bi trebalo predstavljati sigurnije, ali i jeftinije snabdijevanje.