Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, u Sarajevu se održava konferencija o temi “Primjeri dobre prakse saradnje organizacija osoba s invaliditetom i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini”.

Cilj konferencije je da se dijalogom i primjerima dobre prakse iz pojedinih općina ukaže na značaj saradnje lokalnih zajednica s udruženjima osoba s invaliditetom radi unapređenja kvaliteta života njih i njihovih porodica u mjestu u kojem žive.

Konferenciju je otvorio zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Predrag Jović, koji je kazao da Ministarstvo, zajedno s Vijećem za osobe sa invaliditetom Bosne i Hercegovine, svake godine obilježava ovaj značajan datum i bira teme od značaja za osobe sa invaliditetom.

“Ove godine smo se odlučili na konferenciju na kojoj će biti fokus saradnje lokalnih zajednica s nevladinim sektorom koji se bavi ljudskim pravima u oblasti osoba s invaliditetom. Svi moramo imati senzibilitet i osjećaj za ovakve stvari, svako od nas treba imati jedan pristup koji je ljudski, a i da se prilagođavamo evropskim standardima i idemo u korak sa Evropom”, rekao je Jović.

Konferenciji prisustvuju predstavnici Vijeća za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine, UNDP-a, institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta, predstavnici kancelarije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, ombudsmena za djecu Republike Srpske, te predstavnici udruženja osoba s invaliditetom.

U Mostaru je, povodom Međunarodnog dna osoba s invaliditetom, održana konferencija “Promocija učestvovanja i liderstva mladih osoba s invaliditetom – Preduzimanje akcija za implementaciju agende održivog razvoja do 2030. godine”.

Konferenciju je organizovala Misija OSCE-a u našoj zemlji, u saradnji sa Koalicijom organizacija oosba s invaliditetom s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, Bijeljine, Doboja, Sarajeva i Tuzle.

U Zenici je održan okrugli stol o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Predstavljeni su podaci zaposlenosti osoba s invaliditetom u Federaciji BiH.

Problemi osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini su brojni i o njima treba pričati svakodnevno, a ne samo na ovaj dan, jedan je od glavnih zaključaka skupa u Zenici.

Učesnici okruglog stola poslali su poruku nadležnim institucijama da se uključe u efikasniju naplatu sredstava namijenjenih zapošljavnju osoba sa invaliditetom, odnosno na provođenje zakona u ovoj oblasti, koji je jasno propisao obaveze privrednih subjekata, što bi za krajnji cilj imalo mnogo više zaposlenih osoba sa invaliditetom, koje itekako mogu dati puni doprinos u određenim granama privrede.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježen je i u Domu za osobe s invaliditetom u Višegradu, druženjem radnika i korisnika.

Ovo je jedina ustanova u Bosni i Hercegovini koja se bavi smještajem, zbrinjavanjem, socijalnom i medicinskom rehabilitacijom osoba ometenih u razvoju.

Korisnice Doma za lica sa invaliditeom u Višegradu, zajedno sa zaposlenima u ovoj ustanovi obilježili su Međunarodni dan osoba sa invaliditeom sa ciljem da povećaju svijest kod građana, kako bi se što bolje razumjele potrebe i problemi ove populacije i unaprijedio njihov položaj.

U Domu za lica sa invaliditetom smješteno je 185 korisnica. U ovoj ustanovi korisnicima je na raspolaganju smještaj, socijalna i medicinska rehabilitacija, te brojne dnevne radionice.