Udruženja ‘Žena Bosne i Hercegovine’ i ‘Novi put’, u okviru 16 dana aktivizma, na Španskom trgu u Mostaru obilježile su Međunarodni dan borbe za ukidanje ropstva.

Ovaj dan obilježeva se kao podsjećanje na 2. decembar 1949. godine kada je u Ujedinjenim nacijama usvojena Konvencija o suzbijanju trgovine ljudima i eksploataciji prostitucije drugih lica.

Prema posljednjim podacima, širom svijeta trenutno živi najmanje 40,3 miliona modernih robova. Moderno ropstvo je, inače, pojam koji podrazumijeva trgovinu ljudima, seksualnim uslugama, prisilan rad, prisilan brak i druge oblike eksploatacije.

Iz Mostara je danas upućena jasna poruka da se ovaj dan mora obilježavati, da se mora znati za problem modernog ropstva i raditi na njegovom sprečavanju.

Predrasuda je da moderno ropstvo postoji samo u nerazvijenim zemljama.