U Bijeljini ima 10 hiljada osoba sa nekim oblikom invaliditeta. Međutim, zvanična evidencija ne postoji. U ovom gradu osobe sa invaliditetom okuplja koalicija 13 organizacija osoba sa invaliditetom pod nazivom “Kolosi”. Oni se trude da poboljšaju položaj ove kategorije stanovništva.

U prethodnih nekoliko godina na javnim ustanovama u Bijeljini postavljeno je 30 pristupnih rampi, zvučni semafor, a zaposleni u javnom sektoru prošli su obuku znakovnog jezika. Iz Koalicije kolosi, koja okuplja gotovo 3.000 osoba sa nekim oblikom invaliditeta, kažu da je položaj ove kategorije bolji, ali ima još mnogo neriješenih pitanja.

MILORAD JOVIĆ, Koalicija “Kolosi”

„Skoro 70% škola na području bijeljine nisu arhitektonski pristupačne za obrazovanje djece, to je jedan vleiki problem, drugi problem je gradski prevoz, zagovaramo kroz koaliciju da se na domu zdravlja obezbijedi jedan lift za prvi sprat, da se obezbijedi lift u Gimnaziji Filip Višnjić“

Jedan od pionira zaštite prava osoba sa invaliditetom je Novo Trifunović koji je sa 28 godina ostao bez potkoljenice, a prije nekoliko godina je imao i zahtjevnu operaciju kuka. Kako kaže, sport je veoma važna karika u inkluziji i oporavku.

NOVO TRIFUNOVIĆ, Koalicija “Kolosi”

Ja sam imao tu neku sretnu okolnost do operacije kuka da sam igrao sjedeću košarku, sada sam trener kluba sjedeće košarke. Sport mi je u svemu ovome najviše pomogao i dao snage i iz sporta sam dao snage da sad predstavljam koaliciju i nastojim da svo svoje znanje prenese m na sve članove udruženja osoba s invaliditetom.

Oni nastoje da ovu kategoriju učine vidljivijom, ali kako kažu, problem treba rješavati sistemski, a lica sa invaliditetom posmatrati kao ekonmsko, a ne socijalno pitanje

MILORAD JOVIĆ, Koalicija “Kolosi”

Radimo na zagovaranju, na izmjeni zakona pravilnika, da svaka osoba s invaliditetom ima pravo na zdravstvenu zaštitu odgovarajuća ortopedska pomagala da ima pravo da pristupi obrazovanju, da ima mogućnost da se zaposli i uključi u društveni život“

Iz ove koalicije poručuju da, iako je BiH ratifikovala konvenciju o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija, ova lica predstavljaju najugroženiju i najisključeniju grupu na margini našeg društva.