Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima. Ovim prijedlogom zakona uređuje se status nepokretnosti koje poslije pravosnažno okončanih upravnih postupaka i dalje egzistiraju kao društvena ili državna svojina u javnim evidencijama o nepokretnostima na način da se upisom ta svojina pretvara u pravo svojine RS.

Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović rekla je u završnoj riječi da je Zakonom o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima Republike Srpske definisano da preduzeće koje je privatizovano može steći pravo svojine kroz postupak pred nadležnom institucijom samo nad objektima i zemljištem za redovnu upotrebu.

“To znači da neizgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište i javna dobra nisu predmet privatizacije i ne može se utvrditi pravo svojine”, navela je Predragovićeva.

Ona je rekla da je preduzeće “Poljoproizvod” iz Prijedora prošlo privatizaciju, ali nikada nije htjelo da podnese zahtjev pred Geodetskom upravom, jer je svjesno da može da stekne svojinu samo nad objektima i zemljištem za redovnu upotrebu.

Šef poslaničkog kluba DNS-a Darko Banjac smatra da je Republici Srpskoj potreban prijedlog izmjena i dopuna Zakona o stvarnim pravima čijom će se primjenom riješiti mnoge nedoumice u pogledu prava svojine.

Tokom skupštinske rasprave o prijedlogu ovog zakona, Banjac je rekao da je potrebno da Republika Srpska uredi imovinske odnose u što većem obimu u javnim preduzećima i lokalnim zajednicama.

Poslanik SDS-a Tomica Stojanović rekao je da bi ovim zakonom trebalo riješiti pitanje legalizacije izbjegličkih naselja u lokalnim zajednicama.

Poslanik DNS-a Duško Ivić smatra da će promjenom ovog zakona biti riješen problem legalizacije kuća izbjeglih i raseljenih lica u Prijedoru.

Poslanik SDS-a Milan Tubin mišljenja je da će ovim zakonom biti riješen problem spornog zemljišta u preduzeću “Poljoproizvod” u Prijedoru.

Poslanik Ujedinjene Srpske Kostadin Vasić rekao je da je ovaj zakon dobro rješenje, ali da lokalne zajednice ne žele da riješe problem legalizacije kuća izbjeglih i raseljenih lica.

Bratić: Neustavan Prijedlog zakona o stvarnim pravima

Poslanik poslaničke grupe “Zajedno za BiH” u Narodnoj skupštini Republike Srpske Senad Bratić smatra da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima nije u skladu sa Ustavom BiH.

Bratić je rekao novinarima u Banjaluci da je Ustavni sud BiH, prema apelaciji bivšeg predsjednika SDA Sulejmana Tihića, odlučio da Republika Srpska nema pravo da na ovakav način uređuje pitanje državne imovine.

On je naveo da je trebalo da se Narodna skupština i predlagač ovog zakona pridržavaju pravnih normi koje su do sada korištene i da sačekaju da se ovo pitanje uredi na nivou Parlamentarne skupštine BiH.

“Samo pitanje titulara, odnosno nosioca vlasništva nad imovinom treba zakonski da se uredi na nivou Parlamentarne skupštine BiH i tada da se razjasni pod kojim uslovima i na koji način koja imovina može da se knjiži na Republiku Srpsku i lokalnih zajednica”, rekao je Bratić.