Projekat uspostave helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i nabavka višenamjenskog helikoptera, jedna je od mjera iz Sporazuma o prioritetima skupštinske većine KS za mandatni period 2018-2022. godina.

Kako je danas na pres-konferenciji u Sarajevu kazao ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, radi se o sporazumu šest političkih stranaka skupštinske većine, koje su se usaglasile u vezi sa 29 principa i 300 prioritetnih mjera za djelovanje u spomenutom mandatnom periodu.

Podsjetio je da dio tog paketa, koji se odnosi na MUP KS, podrazumijeva i nabavku višenamjenskog helikoptera koji je namijenjen za operativne poslove MUP-a, kao i za civilne potrebe, uključujući podršku za medicinske intervencije, te intervencije u slučaju elementarnih nepogoda, požara, poplava, zemljotresa.

Katica je dodao kako je u tom kontekstu pristupio operativnoj realizaciji mjera koje se odnose na MUP KS, uzimajući u obzir njihove sigurnosne aspekte, te neophodne korake u administrativnom smislu.

Naveo je, istovremeno, kako realizacija tog projekta podrazumijeva kreiranje određene finansijske konstrukcije u svrhu transparentnog informisanja javnosti o dosadašnjim koracima na tom planu.

“Vlada KS je usvojila da to bude potencijalno projektovano zaduženje KS, koje ne ulazi u budžetski stavku za 2020. godinu”, pojasnio je Katica u osvrtu na mogućnosti finansiranja realizacije spomenutog projekta, uz opasku da se radi o projekciji koja se odnosi na potencijalno ino-zaduženje, a koje će zavisiti od realnosti koje se tiču tenderskih procedura i drugih aspekata u vezi s nabavkom višenamjenskog helikoptera i formiranja helikopterske jedinice.

Temeljne segmente spomenutog projekta predstavio je predsjednik Radne grupe za provođenje aktivnosti na formiranju helikopterske jedinice i nabavci helikoptera, saobraćajni vazduhoplovni inženjer, pilot i instruktor letenja Omer Kulić, detaljno elaborirajući segmente nabavke letjelice, smještajnog prostora za helikopter i školovanja neophodnih kadrova.

Prema njegovim riječima, prema finansijskoj projekciji, neophodno je osigurati oko 27 miliona KM za realizaciju spomenutog projekta: 21 milion za nabavku helikoptera, do pet miliona KM za kupovinu, ili izgradnju hangara na aerodromu, te oko 1,3 miliona KM za školovanje, odnosno obuku neophodnih kadrova.

Kulić je potcrtao značaj projekta u kontekstu sigurnosnih aspekata, te najavio raspisivanje međunarodnog javnog poziva za nabavku spomenute letjelice, u skladu s određenim kriterijumima koji, između ostalog, podrazumijevaju vrhunske manevarske karakteristike letjelice i odgovarajuću dodatnu opremu (uključujući i instrumentalno letenje u svim vremenskim uslovima, infra-crvene kamere, nosila, vedra za gašenje požara), te kapacitet i vrijeme korištenja od minimalno 30 godina.

Kada se radi o nabavci helikoptera, Kulić je podsjetio na iskustva zemalja iz okruženja, te na relevantne proizvođače letjelica, navodeći kako se njegove ocjene temelje na neposrednim saznanjima iz kontakata s ljudima koji su bili direktno angažovani na kupovini određenih letjelica.