Digitalizacija je glavna tema Bijele knjige, koja obrađuje otvorena pitanja poslovnog bankarstva u Bosni i Hercegovini, istaknuto je na prezentaciji te knjige upriličenoj danas u Sarajevu.

Direktor Udruženja banaka BiH Berislav Kutle izjavio je da su glavne oblasti koje su obrađene: digitalni potpis i regulativa koja ga uređuje, prevaziđeni devizni zakon, te unutrašnji platni promet.

Dodao je da su oko 150 otvorenih pitanja u bh. bankarstvu sveli na osam i ona su predstavljena u knjizi. Kutle se nada da ih mogu riješiti zajedno s vlastima.

“Predložili smo i na koji način to može biti riješeno na dobrobit svih kako bismo ambijent u BiH učinili pravednijim za sve pojedince”, naveo je.

Guverner Centralne banke BiH Senad Softić kazao je da je promocija Bijele knjige prilika da Centralna banka, Agencija za bankarstvo i svi koji uređuju finansijski sektor u BiH čuju probleme s kojim se komercijalne banke susreću u poslovanju.

“Centralna banka BiH će sa svoje strane učiniti sve da pruži doprinos finansijskom i bankarskom sektoru u smislu stabilnosti kako bi podstakli razvoj Bosne i Hercegovine”, naglasio je Softić.

Na prezentaciji je naglašeno da je Bijela knjiga nastala kao plod intenzivne i vrlo široke saradnje svih zainteresovanih segmenata bankarskog sektora od teoretičara, univerzitetskih profesora, preko istaknutih bankara i radnika u bankarstvu, do sektora privrede i građana kao glavnih korisnika bankarskih usluga.