Komitet ministara Savjeta Evrope od danas do 5. decembra održava kvartalni sastanak kako bi izvršio pregled izvršenja presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Jedan od slučajeva u državama članicama koji će se detaljno ispitati na sastanku je slučaj Sejdić i Finci koji se odnosi na etničku diskriminaciju osoba koje ne pripadaju jednom od konstitutivnih naroda, Bošnjaka, Hrvata ili Srba, pri izboru u Dom naroda i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Odluke koje donese Odbor ministara biće objavljene na internet stranici Savjeta Evrope odmah nakon zaključenog sastanka.

Prema članu 46. Konvencije o ljudskim pravima, presude Evropskog suda za ljudska prava obvezujuće su za imenovane države.

Odbor ministara nadzire izvršenje presuda na temelju informacija koje su dostavile dotične državne vlasti, podnosioci zahtjeva, nevladine organizacije i druge zainteresovane strane, saopšteno je iz Savjeta Evrope.