U sklopu kampanje “16 dana borbe protiv rodno zasnovanog nasilja”, Udruženje BH novinari održalo je danas u Zenici ekspertni skup o temi “Mapiranje ljudskih prava u medijima sa fokusom na nasilje u porodici“.

Uz učešće aktivistica iz nekoliko nevladinih udruženja, institucija i ustanova, promovirana je i platforma “Mapiraj.ba”, čiji je jedan od najznačajnijih resursa, kako je istakla projektna menadžerica tog udruženja Milica Samardžić, mapiranje i praćenje kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

“Platforma ima za cilj praćenje kršenja ljudskih prava od samog incidenta do praćenja akcija koje se poduzimaju od institucija, nevladinih organizacija, policije, pravosuđa… pa do samog izvještavanja medija o događaju”, istakla je Samardžić, napomenuvši da je na tom planu jako važno razvijati međusektorsku saradnju.

Direktorica zeničkog Udruženja “Medica” Sabiha Husić, dugogodišnja aktivistica u podršci osobama koje su doživjele neki od vidova nasilja, naglasila je da “naši patrijarhalni stavovi i utjecaji koji su prilično nasilni, boje našu kulturu da postajemo nasilne osobe i da tolerišemo nasilje u porodici”.

“Moramo reći da nasilje ne može imati opravdanje, da moramo preispitivati svoje stavove i da moramo prijaviti nasilje. Moramo biti osjetljiviji prema ovoj traumi, biti svjesni da nasilje ostavlja posljedice kako za osobu, koja je u ovom slučaju žena koja preživjela nasilje, tako i na djecu, porodicu…Transgeneracijski se prenosi nasilje i posljedice nasilja”, upozorila je Husić.

Generalni sekretar tog novinarskog udruženja Borka Rudić poručila je kako je bitno identificirati probleme u primjeni profesionalnih standarda izvještavanja o ženskim ljudskim pravima i nasilju u porodici kroz medijske sadržaje te se dosljedno pridržavati Etičkog kodeksa.