Istraživači su klasifikovali novu vrstu letećeg dinosaurusa, pošto su analizirali fosile prikupljene iz kamenoloma u Libanu.

Smatra se da su fosili stari više od 95 miliona godina i da potiču od pterosaurusa. Novootkriveni pterosaurus nazvan je Mimodactilus libanensis i smatra se da je živio na prostoru između Evrope, sjevera Afrike i jugoistočne Azije.

“Raznolikost ovih drevnih životinja bila je mnogo veća nego što smo ikada mogli da pretpostavimo. Vjerovatno su bile mnogo raznovrsnije nego što ćemo ikada moći da potvrdimo iz fosila”, izjavio je paleontolog Univerziteta u Alberti, Majkl Koldvel za Phis.org.

Nova otkrića sugerišu da je moglo da postoji onoliko različitih vrsta pterosaurusa, koliko danas postoji vrsta ptica.

Fosil pterosaurusa iz Libana daje novi uvid u život letećeg dinosaurusa, koji je imao raspon krila od oko deset metara i težio je čak 250 kilograma.

Fosili su inače otkriveni prije više od 15 godina, ali bile su potrebne godine da ih istraživači u potpunosti analiziraju.

Fosili se trenutno čuvaju u Muzeju mineralogije na Univerzitetu Sent Džozef u Bejrutu, a analiza je rađena u saradnji sa istraživačima sa Univerziteta Alberta i brazilskog Nacionalnog muzeja u Rio de Žaneiru.