Centri civilnih inicijativa (CCI) pozvali su političke subjekte da ubrzaju imenovanje parlamentarne komisije za reviziju pri Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

Koordinatorka za medije CCI-a Ana Lučić rekla je danas na konferenciji za novinare u Sarajevu da je Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH završio svoje obaveze, ali da zbog neformiranja nadležne komisije nisu razmotreni revizorski izvještaji za 2018. i 2017. godinu.

“Trenutno je na čekanju više od 60 revizorskih izvještaja raznih institucija, čiji rad Parlament treba da preispita. CCI pozivaju sve parlamentarne političke stranke i izabrane poslanike da ubrzaju proces imenovanja parlamentarne komisije odgovorne za reviziju pri Parlamentu Federacije BiH”, rekla je Lučić.

Projekt koordinator CCI-a Alen Čular napominje da je revizija javnog sektora jedan od najvažnijih kontrolnih mehanizama trošenja javnih sredstava i upravljanja javnom imovinom.

On je podsjetio da je parlamentarna komisija za reviziju pri Parlamentu Federacije BiH zadnji put zasjedala u februaru prošle godine.

“O revizorskim izvještajima se nije raspravljalo skoro dvije godine, što znači da Federalni parlament neprihvatljivo kasni u obavljanju jedne od svojih najznačajnijih fukncija – kontrole efikasnosti i zakonitosti trošenja državnog novca”, rekao je Čular.

Govore Ana Lučić, koordinatorka za medije i Alen Čular, projekt koordinator CCI-a: