Vlada Kantona Sarajevo odlučila je danas nakon dvosatne javne sjednice da, zbog finansijskih dubioza, podnese krivične prijave protiv odgovornih osoba u nekoliko kantonalnih javnih preduzeća.

Direktori kantonalnih javnih preduzeća, koji su tek postavljeni na te funkcije, izvijestili su danas Vladu Kantona Sarajevo o zatečenom stanju. Ocijenjeno je da je situacija jako teška zbog nemara pojedinaca i upravljačkih struktura u tim preduzećima.

“Danas smo govorili o 200 do 300 miliona finansijskog ‘kratera’ koji smo zatekli u institucijama i firmama Kantona Sarajevo. Navikli smo slušati o velikim iznosima GRAS-a, ViK-a i ZOI-ja, ali da li je neko znao da smo u sektoru socijale gubili milion godišnje zbog nečijeg nemara”, rekao je premijer Kantona Sarajevo Edin Forto na konferenciji za medije.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je zaključak kojim zadužuje Ministarstvo pravde i uprave da zakaže sastanak sa Kantonalnim tužilaštvom, sa fokusom na sve krivične prijave koje su podnesene protiv kantonalnih firmi, ustanova i rukovodioca.

“Zahtijevamo da nam Kantonalno tužilaštvo, bez ikakvih pritisaka, objasni u kom periodu možemo očekivati istrage, presude i podizanje optužnica”, rekao je Forto.

Vlada je zaključila da će narednih 45 dana biti predat u proceduru zakon o upravljanju u javnim preduzećima koji će, naveo je Forto, definirati formu izvještavanja javnih preduzeća, osnove korporativnog upravljanja i uspostave osnove OECD standarda upravljanja.

Zaključeno je i da se mora jačati inspekcija, a vlada će odlučiti da li će to biti u vidu izmjene Zakona ili će se popunjavati radna mjesta koja se već upražnjena kako bi kapacitirali ustanove da i one, ali i građani poštuju zakon.

Jedan od zaključaka je i jačanje institucije pravobranilaštva. Posebno će biti govora o imovini Kantona Sarajevo koja je se nalazi ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u inostranstvu.

Vlada Kantona Sarajevo
Foto: Vlada Kantona Sarajevo

Važan zaključak je i jačanje kriminalističke policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Procjena ukupnog duga veća je od milijardu KM i taj dug se, naveo je Forto, ne može vratiti ni za 15 godina. Stoga će, kako je rekao, za kapitalne projekte uslijediti zaduženje.

Forto je pojasnio i da od milijardu KM Budžeta Kantona Sarajevo, 500 miliona KM ide na plate svih budžetskih korisnika, 200 miliona KM ide na socijalna i boračka davanja, 90 miliona KM na materijalne troškove (održavanje i papirologija), a 35 miliona KM za otplatu dugova ( kamate i presuđene tužbe).

“Kada se sve to sabere, nama ostaje oko 50 miliona KM sredstava za upravljanje. Ako želimo više od toga, a imamo ambicije za javni prijevoz, ako želimo da gradimo, moramo se zadužiti”, zaključio je Forto.

Ministar finansija Amel Kovačević rekao je da Vlada Kantona Sarajevo ima ekonomsku dilemu “gdje i kako sa sredstvima”, te izrazio uvjerenje da ima prostora za efikasnije upravljanje resursima, na moderniji i konsolidovaniji način.

Smatra da je trenutno konsolidacija, a ne integracija važnija za rješenje ekonomskih dilema.