Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo proglašava epizodu “pripravnost“ za Opštinu Ilijaš, budući da su na tom području ispunjeni svi uslovi predviđeni novim planom, koji je donijela Vlada Kantona Sarajevo 31. oktobra 2019.godine.

Na području Ilijaša je izmjerena prosječna dnevna vrijednost 60,4 mikrograma po metru kubnom.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), u naredna četiri dana se očekuje stabilno vrijeme, bez padavina, sa mogućnošću pojave temperaturne inverzije, što će pogodovati daljnjem pogoršanju kvaliteta zraka, naveli su iz Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor Kantona Sarajevo.

U ostalim zonama se ne predlaže proglašavanje epizode “pripravnost“, pošto su izmjerene vrijednosti zagađujućih materija u sarajevskoj kotlini ispod graničnih. Također, nisu zabilježena prekoračenja koncentracija ostalih polutanata.

Mjere za epizodu “pripravnost“ kojih se trebaju pridržavati građani, pravna i fizička lica Opštine Ilijaš se nalaze u tabeli plana, koji je objavljen na web stranici Vlade Kantona Sarajevo – https://vlada.ks.gov.ba/.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo preporučuje se rizičnim grupama stanovništva sa područja Opštine Ilijaš – trudnicama, starijim osobama, hroničnim bolesnicima sa plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima – smanjeno kretanje i boravak vani, posebno u jutarnjim i večernjim satima.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: “Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo“ na web stranici Zavoda – http://www.zzjzks.ba.

Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata, kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/.