Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) sastali su se u Sarajevu 3. i 4. decembra kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu.

Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na obavezu da u potpunosti poštuju Mirovni sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika, navedeno je u Komunikeu Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira.

On je još jednom potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta. Ponovio je da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH.

Članice PIC-a pozdravile su imenovanje novog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, kao i odluku Predsjedništva BiH u pogledu podnošenja Programa reformi Bosne i Hercegovine NATO-u.

Upravni odbor PIC-a očekuje da će, s deblokiranjem formiranja Vijeća ministara BiH, i Parlamentarna skupština BiH početi s radom, čime će se ubrzati tempo reformi, uključujući ključne reforme, nakon čega će EU donijeti odluku o narednim koracima BiH.

Također, UO PIC-a je ocijenio određena pozitivna dešavanja u Bosni i Hercegovini, kao što su napori Vlade Kantona Sarajevo da unaprijedi transparentnost svoga rada i usluga te je PIC pozdravio njen fokus na unapređenju kvaliteta života građana u tom kantonu.

Upravni odbor PIC-a također se sastao s gradonačelnicima i načelnicima Gradačca, Gradiške, Tešnja, Teslića i Tomislavgrada te predsjednicima Saveza općina i gradova FBiH i RS, koji su predočili primjere dobre prakse na općinskom nivou. Pozdravljena je fokusiranost gradonačelnika i načelnika na poboljšanje kvalitete života građana kroz dobru praksu i saradnju između općina širom zemlje.

Konstatirano je da gradonačelnici i načelnici sarađuju nezavisno od etničkih, administrativnih i političkih linija razgraničenja, kako bi jedni od drugih naučili kako odgovoriti na potrebe njihovih zajednica te je PIC pozvao sve čelnike da slijede put napretka i pomirenja.

Ruska Federacija se ne slaže s ovim Komunikeom, saopćeno je iz Ureda visokog predstavnika u BiH (OHR).

Istaknuto je da funkcionalnost institucija na državnom nivou treba jačati, a ne podrivati te je PIC podsjetio na izjavu od 13. novembra koja se odnosi na zaključke NSRS.

Interesi svih nivoa vlasti najbolje se ostvaruju ne poništavanjem suštinskih reformi, nego provođenjem reformi koje su okrenute ka budućnosti, koje podržavaju i jačaju sigurnost, stabilnost i prosperitet BiH, i unapređuju odgovornost domaćih institucija.

Zaključak kojim se želi kriminalizirati kršenje stavova NSRS protivan je osnovnim standardima demokratije jer vrši ekstremni pritisak na zvaničnike koji dolaze sa teritorije RS i predstavlja direktan udar na autonomiju i nezavisnost zvaničnika na državnom nivou, što je suprotno Ustavu BiH, stav je PIC-a.

Upravni odbor PIC-a razmotrio je i upravljanje migracijama i sigurnošću granica, kao isključivih nadležnosti države, iz institucionalne perspektive u prisustvu direktora Granične policije BiH i Službe za strance BiH, i podvukao potrebu za pružanjem podrške organima na državnom nivou u vršenju njihovih dužnosti.

Pozvani su politički lideri da preuzmu odgovornost i osiguraju dovoljna budžetska sredstva i instrumente kako bi se državnim agencijama pomoglo da unaprijede efikasnost u rješavanju problema vezanih za migrante, uključujući i upravljanje granicom.

Izraženo je žaljenje zbog činjenice da nakon sastanka održanog u junu 2019. godine nije bilo značajnog napretka u rješavanju konkretnih pitanja.

Pozvali su političke lidere da hitno završe proces formiranja organa vlasti na svim nivoima, dokažu opredjeljenje za integraciju u EU rješavanjem 14 ključnih prioriteta, osiguraju usvajanje socioekonomskih reformi na državnom nivou te njihovu punu i efikasnu implementaciju.

Također, pozvano je na rješenje pitanja održavanja izbora u Mostaru te provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, ali i da se značajno ojačaju napori na unapređenju vjerodostojnosti i transparentnosti izbornog procesa.

Potrebno je hitno usvojiti preporuke ODIHR-a i Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (Group of States against Corruption -GRECO) kako bi se mogle primijeniti na lokalne izbore 2020. godine te usvojiti državni budžet za 2020. godinu.

Kako je najavljeno, Upravni odbor PIC-a održat će naredni sastanak 2. i 3. juna 2020. godine.