Viši nezavisni pravni stručnjak Evropske unije (EU) Reinhard Priebe predstavio je Evropskoj komisiji, državama članicama EU i vlastima Bosne i Hercegovine glavne nalaze Izvještaja nezavisnih viših eksperata o pitanjima vladavine prave u našoj zemlji, kojima je ukazano na niz zabrinjavajućih nedostataka u vladavini prava u Bosni i Hercegovini.

Izvještaj eksperata je rezultat “Inicijative Evropske unije za pojačano praćenje vladavine prava u Bosni i Hercegovini”, koja se u toku 2019. godine bavila temeljnim uzrocima nedostataka u vladavini prava u Bosni i Hercegovini, a u okviru Mišljenja Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Evropska unija poziva sve političke lidere u Bosni i Hercegovini, nadležne vlasti, pravosudne institucije i sve nosioce pravosudnih funkcija da se odmah počnu baviti nalazima Izvještaja i odgovarajućim ključnim prioritetima koji su identifikovani u Mišljenju Komisije.

Zahtjevi građana za pravdom, koji su naglašeni u Izvještaju, se moraju saslušati i ozbiljno razmotriti. U pitanju je kredibilitet pravosuđa kao i političkih vlasti. Evropska unija ih poziva da ispune očekivanja građana koji žele i zaslužuju nezavisan, pošten i efikasan pravosudni sistem. Razgovor o nalazima ovog Izvještaja se treba nastaviti. Članovi pravosudne zajednice, političke vlasti i građani bi se trebali uključiti u reformu pravosuđa i pratiti aktivnosti koje će uslijediti nakon objavljivanja Izvještaja putem “Platforme Pravo na Pravdu”, pokrenute tokom javne debate “Pravo na Pravdu” održane 20. novembra ove godine.

Evropska unija je spremna da osigura neophodne dalje korake povodom nalaza iz Izvještaja, uključujući osiguravanje jačeg nadzora provjere integriteta, saopćeno je iz Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Izvještaj možete pogledati na ovom LINKU