Serijal BHRT-a u novom serijalu Fundus predstavlja jedinstven eksponat Zemaljskog muzeja BiH. Riječ je o jedinoj u Evropi uhvaćenoj letećoj lisici, šišmišu čiji je raspon krila gotovo jedan metar.

Šišmiš iz roda Pteropus i podreda letipasa je najveća vrsta šišmiša na svijetu, živi u Aziji, Africi, Australiji i na Pacifiku, ali ne i u Evropi.

Leteću lisicu ulovio je i sačuvao austrijski narednik Labod 1886. godine, koji je pored pećine u podnožju Veleža hvatao divlje golubove.