Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Sarajevo obilježava 130 godina postojanja. O dosadašnjem radu ovog preduzeća i planovima, govorio je za BHRT direktor ViK-a Enver Hadžiahmetović.

Direktor preduzeća ViK Enver Hadžiahmetović kazao je da je to preduzeće prošlo kroz različite faze i periode i da je sad ipak stabilno. Ove kalendarske godine nije, kaže, bilo redukcija vode, a uspostavljen je i projekat Evropske banke za obnovu i razvoj i krenulo se sa rekonstrukcijom elektroenergetskog sistema i vodovodnog sistema.

“Nadamo se da će to narednih nekoliko godina biti projekat koji će totalno izmijeniti kako preduzeće ViK, tako i grad” naglasio je.

Precizira da je većina količina vode za potrebe stanovništva u Kantonu Sarajevo iz podzemnih bunara, te da je voda dobrog kvaliteta.

Prema njegovim riječima, kvalitet vode kontroliše se na dnevnom nivou u laboratorijima ViK-a, a laboratorije koji nadziru njihov rad kontrolu vrše periodično.

“Najvažnije je da nema teških metala, nema elemenata koji ugrožavaju životne funkcije. Sve drugo je u granicama tolerancije, koje je zakon propisao. Možemo piti vodu iz slavine, sigurno je bolja od one što se kupuje”, poručio je direktor ViK-a.