Početkom oktobra, Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvatio je apelaciju ”Sa dagitim”, pravnog nasljednika preduzeća ”Stanić invest”. Šta je privatizacija i njena revizija donijela samom preduzeću i radnicima ”Feroelektra, a šta Stanićima i kome je nanesena šteta?

Iznenađenje i šok reakcije su uposlenika Feroelektra na novi sudski zaokret, uz konstataciju: ovo je Bosna i Hercegovina. 12 godina je trajao, kako kažu, boravak Stanić Investa u ovom preduzeću, sudska agonija dugogodišnja. Iako su se investitori prvobitno obavezali investirati 22,5 miliona KM, uloženo je 1,6 miliona. Uslijediće presude sudova nižih instanci, te raskidanje ugovora o privatizaciji, kao i revizija presuda koju su zatražili Stanići. Posljednja u nizu bila je odluka Vrhovnog suda Federacije BiH iz 2016. godine u korist Agencije za privatizaciju Federacije BiH, potom nova apelacija Stanića. A onda je još jedan datum urezan u hronologije postprivatizacije. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 4. oktobra ove godine donio sljedeću odluku povodom apelacije preduzeća “Sa Dagitim” d.o.o. Kreševo:

“Ustavni sud je usvojio apelaciju apelanta i utvrdio povredu prava na imovinu. Ukinuta je osporena presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine od 28. juna 2016. godine i predmet vraćen tom sudu da donese novu odluku u roku od tri mjeseca”.

“Posebno nas boli to što se u odluci Ustavnog suda spominje da su Staniću ugrožena ljudska prava i prava na imovinu. Interesantno je , trebalo bi pitati radnike gdje su ljudska prava radnika i prava na imovinu, koji su 12 godina se patili, šest godina bez apsolutno ikakvih primanja, bez uplate doprinosa, nisu mogli da se liječe, nisu mogli da idu u penziju”, nabraja direktor Feroelektra Senad Smajić.

Zdrava firma, objašnjavaju radnici, u nakaradnoj privatizaciji došla je 2004. godine u ruke Stanića. Polovinom 2016. godine Feroelektro dočekala su ogromna dugovanja i blokirani računi. Radnici, njih oko 60, danas imaju primanja, ali su minimalna.

Tokom neuspješne privatizacije, ugašena je osnovna djelatnost preduzeća – trgovina. S obzirom na to da su uspjeli sačuvati neke od nekretnina, danas se bave njihovim izdavanjem. No, Stanić je, prema tvrdnjama direktora ”Feroelektra”, stavio pod hipoteku sve nekretnine u Sarajevu.

Kontakt sa apelantom ”Sa dagitim”, nekadašnjim Stanić Invest preduzećem, nismo uspjeli uspostaviti. Iz Agencije za privatizaciju Federacije BiH dobili smo saopštenje u kojem je, između ostalog, navedeno:

”…Presuda kojom je usvojen tužbeni zahtjev Agencije za raskid Ugovora o kupoprodaji državnog kapitala ,,Feroelektro” d. d. Sarajevo, te odbijen protivtužbeni zahtjev tuženog, i dalje je na snazi kao pravosnažna. Ne možemo prejudicirati novu odluku Vrhovnog suda Federacije BiH.”

Aktuelna dešavanja u vezi sa preduzećem ”Feroelektro” pokazuju svu tromost privatizacijskog procesa i njegove revizije u Federaciji BiH, zapaža ekonomski stručnjak Admir Čavalić, koji takođe kaže da najveću štetu snose kompanije koje su bile predmet privatizacije, a gdje nisu ispunjeni uslovi postavljeni privatizacijskim ugovorom. Nova presuda Vrhovnog suda Federacije BiH očekuje se u januaru.