O Platformi za unapređenje prava i položaja Romkinja u Bosni i Hercegovini.

Dokumentu koji analizira potrebe Romkinja.

Kakve preporuke za novi državni Akcioni plana za Rome od 2020. do 2024. godine u Platformi priprema ženska romska mreža ”Uspjeh”?