U osnovnim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) nije održan prvi čas u prvoj ni u drugoj smjeni. Razlog je štrajk upozorenja.

Sindikat osnovnih škola HNK, koje nastavu izvode po hrvatskom planu i programu, od Vlade HNK traži povećanje koeficijenta od 10 posto od početka sljedeće godine, rješenje neredovnog raspisivanja konkursa za prijem radnika te naknade za prevoz.

Nastavnici u osnovnim školama imaju niži koeficijent od kantonalnog i federalnog prosjeka i njihova plata je u prosjeku manja za 185 KM u poređenju sa srednjoškolskim kolegama. Iz Vlade poručuju kako djelimično mogu odgovoriti na zahtjeve Sindikata osnovnih škola.