U Gradskoj vijećnici Grada Mostara održan je sastanak o aktuelnim dešavanjima na deponiji Uborak.

Sastanku su trebali prisustvovati predstavnici entitetske, kantonalne i opštinske vlasti, zajedno sa članovima Inicijative “Jer nas se tiče”.

Bio je najavljen dolazak resornih ministara koji su na ovaj sastanak poslali svoje predstavnike.

Početkom decembra javnom preduzeću “Deponija” d.o.o. istekla je okolišna dozvola, te je nakon toga ilegalno odlagan otpad na ovu deponiju.