Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Milutin Simović tvrdi da je u njegovoj zemlji zaštićeno sedam naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Tokom predstavljanja rada ministarstva u prethodne tri godine Simović je kazao da su u tom resoru ostvareni dobri rezultati.

“Naši proizvođači sve više prepoznaju interes da se udružuju i da svoje specifične i autohtone proizvode učine prepoznatljivijim na tržištu, kroz zaštitu naziva. Danas je zaštićeno sedam naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda-njeguški pršut, crnogorski pršut, crnogorski goveđi pršut i crnogorska stelja, pljevaljski sir, durmitorski skorup i kolašinski lisnati sir”, kazao je Simović.

On je kazao da je od 2016. godine isplaćeno preko 3,6 miliona eura direktne podrške za biljnu proizvodnju, kao i da su isplaćene premije za oko 140 miliona litara mlijeka. Simović smatra da su ključni doprinos jačanju crnogorske poljoprivrede dali vrijedni domaćini i posvećeni preduzetnici koji sve bolje sarađuju sa institucijama i stručnim službama.

“Zbog toga ću sve naše iskorake označiti kao domaćinske, preduzetničke i posebno evropske. Svjedočimo sve izdašnijoj podršci pretpristupnih fondova Evropske unije (EU), uz brojne druge međunarodne i bilateralne projekte”, rekao je Simović.

On je istakao da su sredstva podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju rasla iz godine u godinu kao i da su pokrenute nove mjere kojima je podrška usmjeravana ka malim proizvođačima. Simović je pojasnio i da je ministarstvo kroz programe bespovratne podrške u protekle tri godine podržavalo nabavku mehanizacije, opreme za preradu, izgradnju i rekonstrukciju prostora za proizvodnju kao i nabavku stoke i sadnog materijala. Simović tvrdi i da se sve više ljudi u Crnoj Gori bavi organskom proizvodnjom.

“Svaki poljoprivredni sektor ima svoje specifične potrebe, procedure, specijalizovana znanja i materijalne i tehničke pretpostavke koje su potrebne za uspješan rad. Brojne su potrebe koje poljoprivrednici ne mogu zadovoljiti individualnim naporima i sredstvima”, istakao je Simović.