U Sarajevu su danas potpisani sporazumi kojima je za Republiku Srpsku obezbijeđeno deset miliona evra i Federaciju BiH 9,5 miliona evra za finansiranje projekata energetske efikasnosti u javnim zgradama.

Sporazume su potpisali ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda, direktor Njemačke razvojne banke (KFV) za Jugoistočnu Evropu i Tursku Pablo Obrador, te federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić. Predstavnik Republike Srpske će ih potpisati naknadno.

Bevanda je rekao da se jedan sporazum odnosi na finansiranje projekta energetske efikasnosti u javnim zgradama u Republici Srpskoj, za koji je Njemačka razvojna banka odobrila deset miliona evra, a drugi na iste projekte u Federaciji BiH za koje je obezbijeđeno 9,5 miliona evra.

“Svrha ovih projekata je obezbijediti energetsku efikasnost javnih objekata uz prihvatljive troškove, što za cilj ima unapređenje uslova života svih građana u Bosni i Hercegovini”, rekao je Bevanda novinarima u Sarajevu nakon potpisivanja sporazuma.

On je pojasnio da će kroz ove projekte biti preduzete mjere energetske efikasnosti, prvenstveno u školama i vrtićima.

Cilj projekata je, kako je rekao Bevanda, doprinijeti globalnoj klimatskoj zaštiti, kao i održivom ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.

Direktor Njemačke razvojne banke (KFV) za Jugoistočnu Evropu i Tursku Pablo Obrador naglasio je da je ovo prvi sporazum u okviru energetske efikasnosti koji će biti sproveden u Bosni i Hercegovini. On je izrazio nadu da će ovi projekti predstavljati početak nove saradnje na tom polju.

“Veoma je važno raditi na uštedi troškova, ne samo kada je riječ o Bosni i Hercegovini, već o cijeloj zemaljskoj kugli”, rekao je Obrador i dodao da će realizacija ovih sporazuma biti početkom naredne godine.

Ministar prostornog uređenja Federacije BiH Josip Martić zahvalio je što je ministarstvo koje on vodi izabrano da sprovodi sporazum. Sredstva će, naveo je, biti utrošena onako kako je sporazumom i predviđeno.