Papa Franjo ukinuo je vatikanske propise o tajnosti koji su regulirali slučajeve seksualnog zlostavljanja, objavio je danas Vatikan.

U novom dokumentu papa je ukazom odredio da informacije u slučajevima zlostavljanja moraju da budu zaštićene od strane vođa crkve da “osiguraju bezbjednost, integritet i povjerljivost” ali je dodao da takozvana “pontifikalna tajna” više nije primjenjiva u slučajevima vezanim za optužbe i suđenja povezanim sa slučajevima seksualnog zlostavljanja.

Papa je takođe podigao sa 14 na 18 godina starosnu granicu ispod koje Vatikan smatra pornografske slike dječijom pornografijom.

Novi zakoni objavljeni su danas na 83. rošendan pape Franje koji pokušava da odgovori na globalnu eksploziju skandala o zlostavljanju, sopstvene greške i zahtjeve za veću transparentnost i odgovornost koji dolaze od žrtava, pravosudnih tijela i običnih katolika.

Nove norme predstavljaju najnoviji amandman na kanonski zakon katoličke crkve koji ukazuje na crkveno pravo za zločine protiv vjere, u ovom slučaju odnosi se na seksualno zlostavljanje maloljetnika i pripadnika osjetljivih grupa od strane sveštenika, biskupa ili kardinala.

Papa Benedikt XVI je odredio 2001. godine da ti slučajevi treba da se vode pod pontifikalnom tajnom, najvišim oblikom tajnosti u crkvi. Vatikan je dugo insistirao na tome da je takva povjerljivost potrebna da se zaštiti privatnost žrtve, ugled optuženog i integritet crkvenog procesa.

Međutim, takva tajnost je takođe služila da skandal ostane skriven, da spriječi policiju da pristupi dokumentima i da se ućutkaju žrtve, od kojih su mnoge vjerovale da pontifikalna tajna sprečava da odu u policiju i prijave sveštenike koji su ih zlostavljali.

Vatikan je bio pod sve većim pritiskom da izmijeni svoje procedure i sarađuje više sa policijom i pravosudnim organima.