Zajednički komitet Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) usvojio je danas na sastanku u Tirani više ugovora kojima se otvara put za dalju liberalizaciju i olakšavanje trgovine među zemljama potpisnicama.

Iz CEFTA-e su saopštili da bi potpisani dodatni protokol o trgovini uslugama trebalo da omogući kompanijama međusobno priznavanje posebnih licenci, profesionalnih kvalifikacija i jednostavnost e-trgovine.

“Tačnije, to bi trebalo da znači da će jednom, kad se dobije licenca na jednom od tržišta, ona vrijediti na svih sedam. Ovaj protokol obezbijediće pravnu osnovu za buduće međusobno priznavanje profesionalnih kvalifikacija”, navodi se u saopštenju.

U osnovi, kada se protokol bude primjenjivao, ne bi trebalo da bude prepreka da inženjer ili ljekar iz jedne države bez ikakvih prepreka dobije posao u drugoj potpisnici CEFTA-e.

“Očekuje se da će realizacija dodatnog protokola početi čim ga ratifikuju parlamenti svih sedam CEFTA popisnica”, navodi se u saopštenju.

Drugi sporazum, koji je danas usvojen, omogućava znatno lakši carinski postupak na CEFTA tržištu. To znači da će nacionalne sertifikate kompanija i organizacija ovlaštenih za carinjenje, u budućnosti priznati sve stranke CEFTA-e.

“Dakle, nakon što carinsku dokumentaciju pripremi jedan operator, neće morati prolaziti iste postupke na svakom carinskom mjestu unutar sedam država članica CEFTA-e. To ne samo da će olakšati postupke na granici, nego će takođe pomoći u izgradnji povjerenja između stranaka koje će poštovati i primjenjivati iste postupke”, objasnili su iz CEFTA.

Primjena sporazuma trebalo bi počne od aprila.

Danas je potpisan i ugovor o daljem finansiranju aktivnosti CEFTA-e, kao i Komorsko-investicionog foruma Zapadnobalkanske šestorke, između Evropske komisije i Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju u visini od deset miliona evra.

Na godišnjem sastanku CEFTA-e razgovaralo se i o prioritetima u narednoj godini.

“Trebalo bi da bude uveden nadzor tržišta za industrijske proizvode. To u praksi znači da, ako neki proizvod, na primjer rezervni dio za automobil, bude proglašen nesigurnim u nekoj od zemalja CEFTA-e, tretiraće se kao nesiguran na svim ostalim tržištima”, navodi se u saopštenju.

Kako bi se dodatno olakšala trgovina uslugama, članice CEFTA-e trebalo bi da pokrenu međuregionalnu regulatornu saradnju u barem jednom sektoru – poštanskim uslugama ili građevinarstvu.

“Takođe, planirano je i unapređenje postojeće elektronske razmjene podataka, a krenuće se od razmjene carinske dokumentacije, uključujući i veterinarsku, fitosanitarnu i javno-zdravstvenu dokumentaciju i informacije”, dodaje se u saopštenju.

CEFTA-u su krajem 2006. godine potpisali Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija i Kosovo. Nakon što su Bugarska, Rumunija i Hrvatska postale članice EU, istupile su iz CEFTA-e.

Crna Gora je nakon ratifikacije u parlamentu počela punu primjenu sporazuma 26. jula 2007. godine.