Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIOBIH) je ključna institucija za fiskalnu stabilnost svih nivoa vlasti u BiH, rekao je danas Miro Džakula, direktor UIOBiH, na Danu Uprave na kojem je obilježeno i 16 godina postojanja ove institucije.

UIOBiH je ove godine je sa današnjim danom naplatila sedam milijardi 910 miliona KM, 313 miliona više nego rekordne 2018. godine.

“Imamo još tri radna dana i očekujemo da ćemo imati naplaćenih oko sedam milijardi 950 do 970 miliona KM. Žao mi je što se nismo više približili magičnoj cifri od osam milijardi – to je ujedno i fiskalni kapacitet BiH u ovom trenutku na ovom nivou gospodarske razvijenosti”, rekao je Džakula.

Prema njegovim riječima, “Uprava kao institucija je opredijeljena za rad sa normalnim carinskim i poreznim obveznicima da budu partneri, a sa svim onima koji izbjegavaju plaćanje poreznih obveza, biće nemilosrdni u pravom smislu te riječi”.

“Plaćanje poreza je civilizacijsko dostignuće, od poreznih prihoda se finansiraju svi na svim nivoima i tu trebamo biti maksimalno koncentrirani da svi pomognemo Upravi koliko je to moguće”, kazao je Džakula.

UIOBiH obilježila 16 godina postojanja: Rekordna naplata prihoda
Foto: Gorana Jakovljevıć – Anadolu Agency

Rekao je i da sa drugim institucijama na državnom i entitetskim nivoima kvalitetno sarađuju i ustrajaće da cjelokupna situacija u BiH bude na mnogo većem nivou kada je u pitanju i poreska disciplina, gdje predstoji mnogo rada i mnogo truda, poslovnih procesa koji se trebaju unapređivati kako u Upravi, tako i u entitetskim poreznim upravama.

Komentarišući najavljeno povlačenje tužbi u vezi sa raspodjelom indirektnih prihoda FBiH i RS, rekao je da je to dobra vijest koju podržava.

“Podržavam sve aktivnosti koje će dovesti do toga da raspodjela prihoda bude na uobičajenoj razini, a to znači da se trebaju poštivati strogo zakonske procedure i da raspodjela prihoda ne treba biti stvar politike. Raspodjela prihoda jeste jedno matematičko pitanje, prihodi se dijele po osnovu koeficijenata učešća u krajnjoj potrošnji i svaka aktivnst koja će dovesti do poravnanja dugova i obveza i FBiH prema RS i RS prema FBiH će relaksirati odnose među entitetima, samim tim, u cijeloj državi. Kada uzmemo koliko je naplaćeno prihoda, koliko je raspoređeno, onda se radi o minornim iznosima radi kojih svi ovi problemi u prethodnom razdoblju su minorni”, rekao je on.

Tokom svečanosti UIOBiH dodijeljene su zahvalnice službenicima koji su dali poseban doprinos radu ove institucije tokom godine.