Visina zdravstvene premije za 2020. godinu na području Unsko-sanskog kantona iznosi 20 maraka. Ovo je odlučeno na posljednjoj vanrednoj sjednici Kantonalne skupštine, gdje su poslanici usvojili i zaključak da penzioneri sa najmanjom penzijom, zdravstvenu premiju plaćaju u visini od 5 maraka.

Međutim, za realizaciju tog zaključka biće potrebno barem mjesec dana, pa se stoga postavlja pitanje kako će u periodu do konačne implementacije ovog zaključka, ta grupa penzionera dobijati zdravstvene usluge.

Od 22 hiljade i 600 penzionera u Unsko-sanskom kantonu, najmanju penziju od 371 marku i manje prima njih oko 60 posto. Također, Unskosanski kanton je peti po broju penzionera u Federaciji BiH, a drugi po smrtnosti.

Sve ovo upućuje na to da penzioneri u Krajini žive veoma teško. S obzirom na to da se zaključak Skupštine Unsko-sanskog kantona, kojim penzioneri sa najnižom penzijom premiju plaćaju 5 maraka,još ne može implementirati, postavlja se pitanje na koji način će u ovom periodu ta populacija penzionera dobijati zdravstvenu uslugu.

MIRSAD TERZIĆ, predsjednik IO Saveza penzionera Unsko-sanskog kantona

To jeste problem baš za ovu populaciju penzionera koja je bolesna,koja je najosjetljivija populacija, tako da će morati neki platiti 20. Ali evo gledat ćemo da to u kontaktu sa premijerom i ministricom da pokušamo iznaći još par dana ili cijeli mjesec da se progleda kroz prste da se ne uplati premija i da ostvare svoja prava na pružanje zdravstvene usluge.

Iz Bihaćkog doma zdravlja pacijentima poručuju da se ne brinu. Tokom ovog mjeseca imat će razumijevanja za penzionere.

JASMINA LJUBIJANKIĆ, v. d. direktorice Doma zdravlja Bihać

Dok ne dobijemo od ZZO tačno ko koliko plaća ko jei kako oslobođen nećemo naplaćivati participaciju, naši pacijenti mogu biti mirni.

Penzioneri pozdravljaju ovakav zaključak Skupštine, kojim se smanjuje visina premije, međutim, smatraju da se premija ne bi trebala nikako plaćati. U narednom periodu Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja moraju iznaći način na koji bi ova odluka bila implementirana, odnosno, naći način kako pokriti finansijsku razliku Zavodu.

ŠEMSUDIN DERVIĆ, v. d. direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja USK

Moj stav onaj dan na Skupštini je bio da to ostavimo za iduću godinu. Da to definišemo, uredimo onako kako Zakon definiše. Pazite, tamo je rečeno samo Penzioner. A šta ćemo sa njegovimčlanom familije koji nije ni penzioner, koji nema nikakva primanja. Šta ćemo sa njim? Treba tu odluku otpakovati i dobro doraditi.

Za sve kategorije koje su oslobođene plaćanja, premiju bi trebala plaćati resorna ministarstva. Međutim, u Zavodu zdravstvenog osiguranja kažu da im ministarstva nisu uplatila ni marku i da su dugovanja po ovom osnovu milionska. Penzionerima ne preostaje ništa drugo nego da se nadaju da će im do konačne odluke o visini premije, pružatelji zdravstvene usluge progledati kroz prste.