Predstavnički dom Parlamenta FBiH na današnjoj tematskoj sjednici o energetici usvojio je nekoliko zaključaka kojim je, između ostalog, dao podršku usvajanju državnog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije u BiH.

Predstavnički dom traži od Vijeća ministara BiH i nadležnih državnih i entitetskih ministarstava, uključujući državne institucije (DERK i NOS) koje su vezane za donošenje zakonodavnog okvira za oblast električne energije i gasa na državnom nivou, da učine neophodne korake kako bi se usaglasile evidentne razlike i donio taj zakon u što kraćem roku, a sve u okviru ponuđene pomoći i organizacije EU-Delegacije u BiH i USAID-a.

Drugim zaključkom traži se da se uporedo pristupi usaglašavanju i usvajanju zakona o električnog energiji BiH sa odredbama državnog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije u BiH nakon njegovog usvajanja kako bi se u njega transportovale odredbe Trećeg energetskog paketa.

Predstavnički dom trećim zaključkom traži da se hitno pristupi razmatranju i davanju saglasnosti na dokument Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH i nakon toga poduzmu  Programom planirane aktivnosti harmonizovane sa aktivnostima RS-a u skladu sa Trećim energetskim paketom.

BiH je u sektoru električne energije negdje na sredini, a na području nafte i naftnih rezervi BiH je na posljednjem mjestu, poručio je to tokom prezentacije stanja u oblasti energetskog sektora, direktor sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač pred predstavnicima izvrše vlasti FBiH.

Po prekršajnim postupcima Bosna i Hercegovina je na vrlo visokom mjestu, i trenutno se vodi devet prekršajnih postupaka.

Što se tiče zagađenja, termoelektrane u Kanju i Tuzli nalaze se na 4. i 6. mjestu u Evropi i zbog toga Evropa nalaže da prestanu sa radom do 2021.

Na području Zapadnog Balkana ima 16 termoelektrana koje nemaju odgovarajuće filtera i zagađuju više nego svih 250 postojećih termoelektrana su Evropi.

To rezultira da 3900 ljudi godišnje umre od posljedica zagađenja, a kako ističe Kopač najgora situacije je u Srbiji.

Ono što je naredni korak kada je u pitanju energetski sektor, jeste da moramo pripremiti nacionalno zakonodavstvo.

Naglašava i da Federacija nije izvela restrukturiranje elektroenergetskog sektora s drugim energetskim paketom iz 2006. i prekršajni poatupak je u toku.

Kada je u pitanju vaš legislativni okvir, nepromijenjen je od 2007. godine. Nemamo nadležnog tijela za gas u Federaciji, a nije ni formiran transportni sistem.

Istakao je da samo dvije države u Evropi imaju veću cijenu plina od BiH, i to prvenstveno nekome odgovora u Federaciji, kaže Kopač.

Kad a je u pitanju Tuzla, kršena su tri elementarna pravila o državnoj pomoći.

Najznačajnije je da je data garancija za izgradnju bloka 7 za 100 posto, a garancija podržava samo 80 pošto zajma. Tuzla nije jedini slučaj. Tu je i davanje subvencija komercijalnim preduzećima za subvencije gasa u KS.

Federacija je od 2015. do 2017. godine za subvencije rudnicima i elektroprivredama godišnje odvajala oko 500 miliona maraka.

FBiH: Ispunjeno 80 posto obaveza iz Ugovora o energetskoj zajednici

Federacija BiH ispunila je 80 posto obveza iz Ugovora o energetskoj zajednici, izjavio je resorni ministar Nermin Dzindić uoči tematske sjednice.

Džindić je prisustvovao sastanku predstavnika nadležnih federalnih institucija s direktorom tajništva EZ Janezom Kopačem.

Ponovio je stav federalne Vlade da je postupak izdavanja garancija za izgradnjz bloka 7 TE Tuzla urađen u skladu s važećim zakonskin regulativama o čemu će kako je kazao, detaljno govoriti na sjednici Zastupničkog doma federalnog parlamenta.

Nakon današnjeg sastanka iz osam oblasti pokazaćemo koliko smo posla uradili u energetskom sektoru. Imamo zastoja u implementaciji Zakona o električnoj energiji i gasu.

Inicijativa je bila da se ovaj zakon odvoji na dva, kako bi se sektor energetike dodatno unaprijedio. Džindić tvrdi da za Zakon o električnoj energiji postoji saglasnost, dok je već nekoliko godina Zakon o gasu na čekanju.

Tematskoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH “Ispunjavanje obaveza BiH iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice – status implementacije u FBiH” prisustvuje i direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač.

Podsjetimo, Predstavnički dom prošle je godine usvojio odluku o davanju garancija Elektroprivredi BiH za kreditno zaduženje kod kineske banke za projekt gradnje Bloka 7 Termoelektrane Tuzla. Energetska zajednica, ali i EU ranije su apelovali na zastupnike da izdatu garanciju ne usvoje jer, kako navode, može sadržavati elemente nelegalne državne pomoći.

Nakon ispunjenih formalno pravnih uslova, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je uvođenjem u posao izvođača radova počela krajem 2019. godine pripremne radove za izgradnju zamjenskog Bloka 7 Termoelektrane Tuzla. Vrijednost izgradnje cijelog projekta procijenjena je na 750 miliona eura, a trebao bi biti završen do kraja 2024. godine.

Ovaj projekt, kada se završi, u potpunosti će nadomjestiti proizvodnju električne i toplotne energije, prvenstveno za Lukavac i Tuzlu, te omogućiti razvoj sistema toplifikacije Živinica u narednom periodu.
Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine tvrde da je po svim tehničko-tehnološkim parametrima Blok 7 usklađen s najstožijim zahtjevima evropskih direktiva i domaćim zakonodavstvom.