U Mostaru je održana javna rasprava o budžetu ovoga grada. Kako Mostar od 2012. godine nema gradsko vijeće, budžet ovog grada donosi se posredstvom federalnog parlamenta, a konačno ga potpisuje gradonačelnik. Kao i protekle dvije godine, mostarska Gradska uprava pozvala je sve zainteresovane građane da sa svojim amandmanima učestvuju u javnoj raspravi na kojoj su se mogli čuti razni zahtjevi, ali i kritike.

Proračun koji bi ove godine trebao iznositi nešto manje od 60 milijuna maraka donose dvije osobe, gradonačelnik Ljubo Bešlić koji je zbog bolesti odsutan i Izet Šahović, načelnik odjela za financije. Predloženi amandmani sada idu u razmatranje a očekuje se kako će oni koji su realno izvedivi biti uvrđeni u proračun kroz desetak dana.

Šahović je istakao da će raditi na razmatranju svih amandmana i prijedloga koje su građani iznijeli, te razmotriti šta od toga budžet može pokriti.

“Mi smo ograničeni sa iznosom budžeta, moramo se uklopiti u planirana sredstva, a eventualne korekcije možemo praviti na rashodima. Nastojat ćemo što prije to završiti”, rekao je Šahović.

Predloženi amandmani najčešće su se ticali povećanja izdvajanja za pomoć osobama s poteškoćama, nevladine organizacije, rješavanje gorućih infrastrukturnih problema i povećanje plaća.