Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Cochrane Bosna i Hercegovina u prostorijama Medicnskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru organiziraju 2. BH Cochrane simpozij Cochrane za sve.

Cilj drugog simpozija Cochrane Bosna i Hercegovina je osigurati zdravstvenim radnicima, pacijentima i donositeljima strateških odluka u zdravstvu bolje razumijevanja djelokruga Cochranea na globalnoj i na lokalnoj razini.

Što je Cochrane?

Cochrane je svjetska neprofitna organizacija koja pomaže ljudima u korištenju dokaza pri donošenju odluka o zdravstvenoj skrbi kroz izradu i promicanje korištenja Cochrane sustavnih preglednih članaka koji se objavljuju u Cochrane knjižnici.

Ovi pregledni članci daju uvid u najnovija i najpouzdanija istraživanja u zdravstvu na temelju kojih osobe mogu donositi informirane odluke vezane za vlastito zdravlje i zdravstvenu politiku. Cochrane sustavni pregledi se smatraju zlatnim standardom informacija utemeljenih na dokazima.

Tko je uključen u Cochrane?

Gotovo 40,000 pojedinaca iz 130 zemalja je doprinijelo radu Cochranea. Zapošljava gotovo 500 ljudi od kojih polovica radi skraćeno radno vrijeme. Preostali suradnici su volonteri koji vjeruju u rad Cochranea, uključuju stručnjake iz različitih zdravstvenih područja, statističare, znanstvenike, političare i korisnike zdravstvenih usluga.

Na koji način funkcionira?

Cochrane se sastoji od grupa koje se nazivaju entitetima, a nalaze se svuda po svijetu. Svaki entitet djeluje kao mini-organizacija s vlastitim odgovornostima i izvorima financiranja. Entiteti zajednički nastoje uvesti korištenje dokaza u zdravstvenu praksu i politiku.

Predavači navedenog simpozija će biti iz Cochrane Hrvatska: doc. dr. sc. Irena Zakarija Grković, dr. sc. Tina Poklepović Peričić i doc. dr. sc. Goran Poropat.

Sudjelovanje na simpoziju je besplatno. Simpozij će biti bodovan od strane Liječničke komore HNŽ.