Predstavnici Udruženja Pokret “Majke enklave Srebrenica i Žepa” su Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu uložili žalbu na presudu iz jula 2019. po kojoj je država Holandija odgovorna za 10 posto štete koju su pretrpjeli ožalošćeni.

Žrtve nisu zadovoljne tom presudom, pa su preko advokata Marca Gerritsena i Simona van der Sluijsa, u ponedjeljak uložile žalbu.

Vrhovni sud Kraljevine Holandije potvrdio je 19. jula raniju presudu o djelimičnoj odgovornosti države Holandije za smrt Bošnjaka koji su pokušali spas pronaći u bazi holandskog bataljona u Potočarima nakon pada srebreničke enklave u julu 1995. godine.

Sud je tada potvrdio da je Dutchbat trebao ponuditi mogućnost boravka u bazi za 350 muškaraca. Propustivši da to uradi, holandski bataljon im je uskratio mogućnost da ostanu izvan ruku vojske bosanskih Srba. Sud smatra da je ta šansa bila mala, ali ne i zanemarljiva.

Vrhovni sud je procijenio da je država stoga odgovorna za 10 posto štete koju su pretrpjeli ožalošćeni i donio odluku da preživjeli rođaci mogu nadoknaditi štetu od države.

“Prema Vrhovnom sudu, ti ljudi bi vjerovatno bili ubijeni, čak i da im je bilo dozvoljeno da ostanu u enklavi. Međutim, nije bilo faktičke rasprave o šansama za preživljavanje”, istakli su advokati, ocijenivši da je ta odluka suda bila “potpuno proizvoljna”.

“To je kršenje Člana 6. Evropskog suda za ljudska prava, koji predviđa pravo na pošteno suđenje”, dodali su.

Više od 6.000 članova porodica stradalih u genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine je tužilo državu Holandiju 2007. godine. Okružni sud u Hagu je sedam godina kasnije utvrdio odgovornost države za smrt više od 300 muškaraca koje su pripadnici Dutchbata izbacili iz UN-ove baze u Potočarima. Obje strane u postupku su uložile žalbu na tadašnju odluku. Apelacioni sud je 2014. godine potvrdio odgovornost Holandije.