Pristupačnost fizičkom okruženju, transportu, informacijama, komunikacijama i uslugama u zajednici neophodan je uslov da bi osobe sa invaliditetom mogle sasvim ravnopravno da učestvuju u društvu i da budu samostalne, poruka je kampanje “Sva lica pristupačnosti” koja je danas održana u Bijeljini.

“Pristupačnost ima mnogo lica, a bez nje je život osoba sa invaliditetom veoma težak, može doći do izolacije, razvijanja osjećanja niže vrijednosti i drugih psihičkih problema kod ove populacije”, ukazala je Ivana Stevanović iz gradskog Aktiva mladih osoba sa invaliditetom koalicije “Kolosi”.

Ona je navela da, osim uklanjanja fizičkih barijera, treba otklanjati i probleme nepristupačnosti informacijama i komunikacijama za osobe sa invaliditetom, posebno sa senzornim poteškoćama vida i sluha.

“Nama je veoma važno obrazovanje i smanjenje barijera u komunikaciji, jer osobe sa senzornim poteškoćama ne mogu jasno i adekvatno da izraze svoje potrebe ili dođu do informacija”, istakla je Stevanovićeva.

Da bi se to postiglo, kaže, potrebno je osavremeniti nastavni sadržaj, vršiti stalnu edukaciju nastavnika, zaposliti pedagoške asistente i tumače za znakovni jezik u školama, kako inkluzija ne bi ostala “mrtvo slovo na papiru” za djecu sa poteškoćama koja prate redovan školski program.

Građanima su kroz niz fotografija prikazane prepreke sa kojima se u svakodnevnom životu bore osobe sa invaliditetom.

“Kampanjom želimo da ljudima u pet gradova i cijeloj BiH približimo šta znači pristupačnost za osobe sa invaliditetom i da to nije samo prevazilaženje fizičkih barijera, nego složen problem koji u svakodnevici zahvata pristup na izborima, pristup informacijama, transportu, lijekovima”, rekao je novinarima Aleksandar Bundalo, predstavnik projekta “Ravnopravno različiti”.

On je naveo da ovaj projekat podržava EU, a realizuju udruženja iz Banjaluke “Udas” i Helsinški parlament građana i udruženje “Nešto više” iz Sarajeva.

“Prethodno se organizovanjem pet okruglih stolova o temi života sa invaliditetom pokazalo da je pristupačnost jedan od vodećih problema, što kampanjom nastojimo pokazati svim građanima na praktičan način, kroz rad volontera”, objasnio je Bundalo.

On kaže da statistike u BiH nema, a pretpostavlja se da je 10 odsto populacije ili oko 250.000 osoba sa invalititetom, te da u poboljšanju uslova njihovog života ima pomaka, ali su oni vrlo mali.

“Fizička pristupačnost se nekako rješava u našem društvu, ali je u svakom drugom pogledu veoma slaba”, ocijenio je Bundalo i kao primjer naveo nedostatak znakovnih tumača i nepristupačnost dokumenata i zvaničnih sajtova lokalnih zajednica za osobe sa senzornim poteškoćama.

Predsjednik bijeljinske koalicije “Kolosi” Novo Trifunović rekao je novinarima da je za njih prioritet u ovoj godini ugradnja liftova za uklanjanje barijere u pristupu samoj Gradskoj upravi ili Policijskoj upravi, a kao dobar primjer naveo je ugradnju lifta koju završava Dom zdravlja u Bijeljini.

“Rušimo arhitektonske barijere, ali pristupačnost je neophodna i u informatici na Brajevom pismu za dokumenta, nemamo gestikularnih prevodilaca, a neophodno nam je specijalno vozilo za prevoz osoba sa invaliditetom i njihove svakodnevne potrebe od vrtića, obrazovanja, do sportskih klubova i njihovog rada i takmičenja”, naveo je Trifunović.