Samozapošljavanje i preduzetništvo u Bijeljini je sve popularnije jer se tako može riješiti problem nezaposlenosti.

Da se na ovaj način najbrže može riješiti problem nezaposlenosti prepoznali su i nadležni, pa je nedavno deset budućih preduzetnika iz ovog grada dobilo 80 hiljada KM za registraciju i započinjanje sopstvenog biznisa. Svaki od njih u prosjeku će zaposliti po dvoje ili više ljudi.

Iako se slikanjem i ikonopisom bavi već godinama, Branislav Šavija će, zahvaljujući sredstvima koje je dobio kroz projekat “Nauči i zaradi” registrovati svoju djelatnost i zaposliti još ljudi.

BRANISLAV ŠAVIJA, preduzetnik

“Trenutno Imam jednog radnika i trenutno smo tu kod mene kući ovo je moja radionica, ima i radova što se rade za izvoz, za SAD” NA REZ “Planiramo, već smo tražili neki poslovni prostor gdje ćemo da pređemo da s proširimo i zaposlimo još par ljudi, ja se nadam do kraja godine da će nas biti 4 5 zaposlenih u toj radionici”

Branislav je jedan od desetoro Bijeljinaca koji su dobili po osam hiljada maraka kroz projekat koji je organizovala Gradska uprava u partnerstvu sa nekoliko institucija.

ANKICA TODOROVIĆ, Gradska uprava Bijeljina

“Od deset podržanih preduzetnika novih, pet radi proizvodnu djelatnost što mi je izuzetn drago, a tu imamo izradu namještaja od drveta, proizvodnju košnica i poljoprivredna gazdinstva”

Pored novca, budući preduzetnici dobili su i set obuka.

VESNA PETROVIĆ, dekan Fakulteta poslovne ekonomije UIS Bijeljina

“Preduzetnička obuka na našem fakultetu organizovana je tokom oktobra i novembra u pet sedmica. Odradili smo četiri modula i to na temu digitalne ekonomije, preduzetničkih vještina, pisanja i usmenog prezentovanaj biznis plana”

Samozapošljavanje se pokazalo kao veoma dobar način rješavanja problema nezaposlenosti, kažu u bijeljinskoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

SINIŠA KAJMAKOVIĆ, Filijalа Bijeljina – Zavod za zapošljavanje RS

Mi imamo definitivno to je svima jasno problem sa stranim investitorima, sa pokretanjem biznisa, sa pokretanjem vlasnika kapitala za nove biznise, ali zato mala prduzeća, preduzetničke radnje trgovinsk radnje su dobra alternative

Tokom ove godine nezaposlena lica očekuje nekoliko javnih poziva koji će im omogućiti sticanje znanja, ali i početni kapital za njihove ideje, najavljuju iz Zavoda.

SINIŠA KAJMAKOVIĆ, Filijalа Bijeljina – Zavod za zapošljavanje RS

Mi smo ponudili ovim mladim ljudima da u okviru projekata koje zavod bude ove godine, to se dešava u proljeće, april mjesec, koje bude raspisao u okviru javnog poziva, da apliciraju i da im mi pomogemo da dobiju ozbiljnu svotu sredstava”

Na evidenciji bijeljinske Filijale Zavoda za zapošljavanje trenutno je 11.941 aktivnih tražilaca posla, među kojima je i više od 100 magistara i čak tri doktora nauka.